web analytics

Marktje bij Buurtcentrum Kalsdonk

Op het pleintje voor Buurtcentrum Kalsdonk was zondag 3 juni een gezellig marktje, waar van alles te koop was en waar lekker gesnuffeld kon worden. Ook was gezorgd voor een zitje.