web analytics

Manifest ‘Geen Roosendaler meer in armoede’ ondertekend

‘Geen Roosendaler mer in armoede’. Dat is de duidelijke titel van een manifest dat armoede in Roosendaal moet bestrijden. Het werd woensdag 1 juli ondertekend door de gemeente Roosendaal en de bestuurders van MEE West-Brabant, Werkplein Hart van West-Brabant en WijZijn Traverse Groep. Het manifest verbindt en nodigt alle organisaties in Roosendaal uit die actief willen bijdragen aan het terugdringen van armoede.

‘Het manifest is een levend document’, zegt wethouder Klaar Koenraad: ‘We willen graag nog meer organisaties in Roosendaal achter ons scharen, die met ons geloven en werken aan een Roosendaal zonder armoede’.

Allemaal
‘Armoede is van ons allemaal. En we kunnen dit ook alleen in gezamenlijkheid oplossen’. Zo begint het manifest. De partijen die het manifest hebben ondertekend, onderkennen de kracht van samenwerking. Een samenwerking die er kan en moet zijn om meer te bereiken. De partijen geloven in een beweging die is gebaseerd op onderling vertrouwen, waarbij de inwoner altijd centraal staat.

Krachten
Voor die samenwerking is een achttal principes leidend. Zo wordt er geloofd in de kracht van mensen en van reeds bestaande krachten in stad, wijk, buurt en straat. Ondersteuning wordt afgestemd op wat de inwoner nodigt heeft. Oplossingen zijn eenvoudig en de communicatie erover is voor iedereen te begrijpen. Bij systeem- en procesgrenzen wordt er gekeken naar creatieve oplossingen, buiten de begaande paden.

Sluitstuk
De ondertekening van het manifest was het sluitstuk van de grote themabijeenkomst over Bestaanszekerheid op woensdag 1 juli. Eerder dit jaar maakte wethouder Klaar Koenraad de vernieuwde duurzame aanpak van de armoedeproblematiek in Roosendaal bekend. Aan de hand van zes themalijnen wordt ingezet op het hervinden van het zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie bij inwoners in armoede. Deze bijeenkomst was daar een eerste bewijs van. In het najaar zal een tweede grote bijeenkomst plaatsvinden, met focus op de themalijnen ‘Data, data, data: armoedemonitor Roosendaal’ en ‘Jeugd armoedeagenda’.

Meedoen
Als er in Roosendaal organisaties zijn die zich ook willen committeren aan het Armoedemanifest, kunnen zij contact opnemen met Lieke Verstraaten via l.verstraaten@roosendaal.nl of kwartiermaker Jan Ducaat, via j.ducaat@roosendaal.nl