web analytics

Lintjesregen: Dit jaar negen lintjes in Roosendaal

In Roosendaal zijn dit jaar negen lintjes gevallen. Zes mannen en twee vrouwen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau en er werd één inwoner Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeeste Jacques Niederer heeft jaarlijks de gewoonte om de onderscheidingen op locatie uit te reiken.. Dit jaar kon hij in de stad blijven. De dorpen kwamen bij de Lintjesregen 2018 niet aan bod.

 
 
 
 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden:
Riet van den Bemd-Goris (76)
Rene Bruijnincx (67)
Peter-Martijn Hellremons (46)
Herman Konin g (70)
Rinus Buijs (70)
Lieske Suijkerbuijk-Maas (79)
Ludo Alberts (66)
Johan Henken (70) (Vanwege medische omstandigheden volgt de offciële uitreiking later)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd:
Ad Vriens( 82)

Heel in het kort enige informatie over de gedecoreerden:

Riet Van den Bemd-Goris is een begrip geworden in de bridgewereld als organisatrice; ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het bridgen in Roosendaal, en hiermee ook ouderen uit hun isolement gehaald. Zo was ze organisatrice van de Kofferbridge, de bridgemiddag Ons Marie, Golf en Bridge, de Bridge Cafédrive en de zomeavond competitie in Het Kleine Verschil.

René Bruijnincx is in veel hoedanigheden een bekende Roosendaler. Was directeur van de Mariaschool, zat in de raad (Roosendaale Lijst), collecteerde, was/is correspondent van De Gazet en de Roosendaalse Bode, is presentator bij Blommenkinders en heeft/had ook nog verbindingen met de cliëntenraad van het Franciscusziekenhuis, De Gildezonen, Onze Lieve Vrouwekerk, Stichting Leergeld enzovoort, enzovoort. Maar is vooral ook bekend als Prins Carnaval (zes jaar) en als secretaris van de Stichting Carnaval (drie jaar).

Peter-Martijn Hellemans is een modelspoorman in hart en nieren. Was pennngmeester van de Modelspoorvereniging Oudenbosch, en is voorzitter van de Modelspoorvereniging Post B in Roosendaal en voorzitter van de Nederlandse Modelspoor Federatie, met veel contacten in binnen- en buitenland. Had/heeft ook verbindingen met de Sint Norbertusparochie, Caritas, supportersvereniging RBC en Stichting Mee West-Brabant.

Herman Koning heeft een diverse loopbaan als vrijwilliger. Was 20 jaar actief bij voetbalclub Alliance (jeugdleider, bestuurslid jeugd en seniorenleider), maar zette zich ook in voor Rode Kruis, de Zonnebloem, De Buurtbusvereniging Kruisland-Steenbergen, de scholen Rietgoor en Wddding en het Centrum voor de Kunsten.

Ook Rinus Buijs is een ‘voetbalman’. In zijn geval ruin 20 jaar bij rkvv Roosendaal. Als jeugdleider en organisator van toernooien en actief in de kantine. Hij leert nu de allerjongsten de basisbegrippen van het voetbal tijdens de jeugdtrainingen.

Lieke Suijkerbuijk-Maas heeft zich jaren ingezet bij de Sint Norbertusparochie. Van bloemengroep tot bingo, van koersbal tot het paas- en kerstdiner. Heeft in seniorencomplex Boerhaave ook een kleine bibliotheek opgericht, waar bewoners boeken kunnen lenen. En ontvangt daar nieuwe bewoners. Ook was ze in het verleden actief voor wijkhuis De Wieken.

Ludo Alberts is initiatiefnemer van het jaarlijks toernooi om de Toverstad, een toernooi fantasiebiljarten. Doet dat al sinds 1987. Was van 1999 tot 2010 raadslid voor de PvdA, waarvan de mddelste periode fractievoorzitter. Geeft sinds 2001 onderdak aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning en helpt ze hun weg te vinden in Nederland. Is ook secretaris van de Stichting Steunfonds Sint Jan.

Johan Henken krijgt zijn onderscheiding later officieel uitgereikt vanwege een operatie en verblijf in het ziekenhuis. Staat bekend als iemand die niet op de voorgrond wil treden: hij is vaak de harde werker achter de schermen. Was onder andere bestuurslid en penningmeester van de Vereniging voor Protestants Christelijke Onderwijs en is vanaf 1996 onafgebroken actief geweest in het bestuur van de Protestantse Gemeente Roosendaal.
Is verder sinds 2010 secretaris van de Stichting Roosendaals Symfonie Orkest en is sinds 2012 voorzitter van de atletiek en recreatiesportvereniging Thor. Sinds 2010 vervult hij een bestuursfunctie bij Thor.

Ad Vriens heeft zo’n 38 jaar bij de Spoorwegen gewerkt, onder andere als stations-assistent en controleur gevaarlijke stoffen in Zuidwest Nederland en Vlaanderen. Verrichte ook diverse functies bij de vakbond, zowel lokaal als landelijk. Hij is nog steeds landelijk contactpersoon voor ouderen.