web analytics

Lintje aan Johan Henken (70) uitgereikt

Burgemeester Jacques Niederer heeft vrijdagmiddag 14 september de koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Johan Henken (70) die hem eerder dit jaar op Koningsdag al te eer te beurt gevallen was, maar hem toen vanwege operatie en herstel niet kon worden uitgereikt. Henken is benoemd tot lid in de Orde van Oranje van Nassau.

Henken heeft diverse fucties vervuld binnen de Protestantse Gemeente Roosendaal en was ook bestuurslid en penningmeester van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, die destijd maar één basisschool had, de Kroevendonk.

Hij was ook de trekker van de nieuwe huisvesting voor de nieuw gevormde Protestantse Gemeente: de verwerving van de Kruiskerk en de rigoureuze verbouwing daarvan. Burgemeester Niederer noemde hem een harde werker voor wie niets te veel lijkt, en vooral in alle bescheidenheid achter de schermen zijn werk doet.

Verder is Henken vanaf 2010 secretaris van de Stichting Roosendaals Symfonie Orkest en was hij vanaf 2012 ook een aantal jaren bestuurslid bij atletiek- en recreatiesportvereniging Thor. Eerst als voorzitter van de nordic-walking afdeling, daarna als voorzitter van het bestuur van Thor.

Wanneer: dinsdag 7 juli 2020 @ 20:00
Waar: Carillon Sint Janskerk, Markt

Zomeravond beiaardconcert Zomeravondklokken klinken vanaf de St. Jan. Concert door Joost van Balkom uit Den Bosch. De beiaardconcerten zorgen voor