web analytics

Letse Cultuurdagen in Roosendaal (23 t/m 25 feb)

De Kring, de Sint Jan en buurthuis Keijenburg in Roosendaal zijn de locaties waar in het weekend van 23 t/m 25 februari de Letse Cultuurdagen voor Letten uit Europese landen worden gehouden. Dat gebeurt in aanloop naar het grote zang- en dansfestival in de Letse hoofdstad Riga ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Letland.

Over de hele wereld worden voorrondes gehouden voor mensen met een Lets paspoort om zich te plaatsen voor dit grote evenement, dat plaatsvindt van 30 juni t/m 8 juli. Als laatsten zijn Letten uit de landen van het vaste land van Europa aan de beurt. Dat dit nu in Roosendaal gaat gebeuren, heeft alles te maken met het fet dat de Letse dirigente Gunita Kronberga met haar gezin acht jaar geleden in Roosendaal is komen wonen, en hier aan de weg timmert als dirigente (zeven koren) en organisatrice van optredens door Letse gezelschappen.

Daarom is zij door de overkoepelende Letse organisatie voor cultuur ELA (European Latvian Association) gevraagd de organisatie mede op haar schouders te nemen.
De organisatie die Gunita helpt met de voorbereidingen, ziet de komst van een paar honderd musicerende Letse mensen naar Roosendaal die het eeuwfeest als zelfstandig land vieren, als een mooi cultureel cadeau aan de stad Roosendaal, die 750 jaar bestaat.

Programma:
Het programma waarvoor zich al meer dan 250 Letten hebben aangemeld, ziet er als volgt uit.

Vrijdag 23 februari:
Officiële opening van de Letse Cultuurdagen in aanwezigheid van diverse hoogwaardigheidsbekleders waaronder de Letse Minister van Cultuur en de Letse Ambassadrice. Deze opening heeft een besloten karakter.

Zaterdag 24 februari:
10.00 – 15.00 uur: dansrepetities olv Letse choreografen in buurthuis Keijenburg.
10.00- 16.00 uur: zangrepetities olv Letse dirigenten in de St.Jan.
19.30 – 22.00 uur: groot concert in de St. Jan.

Zondag 25 februari:
10.00 – 16.00 uur: Gezinsdag in theater de Kring. In de kleine zaal vinden doorlopend gastoptredens plaats van de Letse gasten. Om 13.30 uur begint het concert van de dansers.
In de foyer is een markt ingericht met Letse produkten waaronder keramiek, leder, stoffen enz.
Voor de kinderen worden er diverse activiteiten georganiseerd.

Concert Sint Jan
Het vocaal damesensemble ‘Latvian Voices, dat in 2013 in Roosendaal optrad, komt ook. Dit ensemble, dat voornamelijk a capella zingt, verzorgt het eerste deel van het concert dat zaterdag 24 februari in de Sint Jan plaatsvindt. Daarna zullen de andere aanwezige Letse zangers/zangeressen, zo’n 200 personen, een muzikaal programma brengen met Letse koormuziek. Dit alles onder leiding van speciaal hiervoor geselecteerde Letse koordirigenten, die ook in juli op het grote podium in Riga deze taak op zich nemen. Maar ook dirigente Gunita Kronberga uit Roosendaal is door de ELA gevraagd om enkele koorwerken te dirigeren.

De entreebewijzen voor dit bijzondere concert kunnen uitsluitend bij de VVV worden gekocht vanaf vrijdag 26 januari en kosten € 15,00 per persoon.

Foto boven: Het vocaal damesensemble Latvian Voices, rechtsboven dirigente Gunita Kronberga uit Roosendaal, daaronder de contouren van Letland in de kleuren van de vlag.