web analytics

Leningen voor starters en verduurzaming woningen blijven

De gemeente Roosendaal zet de starters-, stimulerings- en verzilverleningen komend jaar voort. Dat zijn regelingen waardoor het kopen van een eerste woning, het isoleren van een huis en een huis veiliger of levensloopbestendig maken, voor inwoners makkelijker wordt.

Wethouder Toine Theunis: ‘De gemeente Roosendaal blijft onverminderd starters en huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen, op weg helpen. In Roosendaal is het goed wonen, dit willen we voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar maken.’

Starters
Voor starters op de woningmarkt is het momenteel niet makkelijk een eerste huis te kopen. Met de starterslening worden woonstarters geholpen met een aanvullende lening. Daarmee kunnen starters net wat meer lenen dan de maximale lening van de bank en worden kansen op de woningmarkt vergroot. Sinds de start van de regeling in 2010 verstrekte de gemeente Roosendaal 654 (inclusief 2019) startersleningen.

Verduurzamen
Inwoners die hun woning of bedrijfspand willen verduurzamen, hun woning veiliger of levensloopbestendig willen maken, kunnen de stimulerings- of verzilverlening aanvragen. De stimuleringslening, die vanaf 2017 door de gemeente wordt aangeboden, is inmiddels door 222 inwoners aangevraagd. De verzilverlening, die gebruik maakt van de overwaarde van een woning, is tot nu toe aan twee inwoners toegekend. De verzilverlening kan ook worden ingezet om kinderen uit het gezin te helpen bij de aankoop van een eerste woning.

Stimuleringsfonds
De stimuleringsleningen komen voort uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) De gemeente Roosendaal stort geld in dit fonds en ondersteunt van daaruit de woningmarkt met verschillende stimuleringsregelingen op gunstige voorwaarden. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om voor 2020 een totaalbudget van € 2.750.000,- beschikbaar te stellen aan het fonds. Dit biedt de ruimte om aanvragen in de toekomst te honoreren én in te spelen op de behoefte in de markt.

Tot nu toe werd voor elke regeling apart budget aangevraagd bij de Raad. Om efficiënter te werken, wordt vanaf nu een gecombineerd budget voor alle drie de regelingen aangevraagd.