web analytics

Leger des Heils opent huiskamer ‘Bij Bosshardt’ in Lindenburg

Op het adres Lindenburg 87a in Roosendaal is sinds maandag 19 november een ‘Bij Bosshardt’ gevestigd, een huiskamer van het Leger des Heils voor de buurt. Het punt is geopend op maandag tot en met donderdag tussen 10:00 – 13:00 uur en op woensdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur.

Iedereen, jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon is daar welkom. ‘Voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt’, aldus het Leger des Heils.

Zelf aan zet

Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat de bezoekers van het steunpunt zelf aan zet zijn. ‘Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen worden door de bewoners zelf georganiseerd en hebben een belangrijke verbindende functie. Doordat bewoners kunnen meewerken in Bij Bosshardt ontwikkelen zij zich op verschillende gebieden zoals samenwerking, organiseren en uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen. Het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien worden’.

Eenzaamheid
Bij Bosshardt voorkomt eenzaamheid en geeft mensen het gevoel erbij te horen. ‘Buurtbewoners weten Bij Bosshardt te vinden en komen op deze manier uit een sociaal isolement. Het geeft contacten aan buurtbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten. In de buurt weet men wat de ander bezighoudt en de bewoners krijgen een grotere betrokkenheid op elkaar. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en wanneer nodig worden mensen doorverwezen naar professionele hulpverlening’, legt het Leger des Heils uit.

Oren en ogen
De medewerkers van Bij Bosshardt hebben een belangrijke verbindende functie bij het ontmoetingscentrum. Zij zijn de oren en de ogen van de buurt. Wanneer nodig kunnen zij bezoekers vroegtijdig doorverwijzen naar hulpinstanties. Tevens wordt er veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. hierdoor is het mogelijk allerlei activiteiten te organiseren voor de buurt.