web analytics

Leercampus Groenhuysen geeft studenten langer praktijkervaring

‘Een win-winsituatie voor zowel studenten als medewerkers’, noemt de Leercampus van ouderenzorgorganisatie Groenhuysen in Roosendaal de proef om de begeleidingsperiode voor eerstejaars verzorgende-ig studenten uit te breiden naar twaalf maanden. Nu gaan studenten vijf of zeven maanden aan de slag. ‘De nieuwe aanpak is uniek voor Nederland’, aldus Groenhuysen.

De eerste tien studenten, afkomstig van Curio Roosendaal, beginnen op 20 januari bij De Brink aan de jaarbegeleiding. Als de Leercampus succesvol blijkt, past Groenhuysen het op meer locaties toe.

Minder werkdruk
‘Vanuit het idee om theorie meer in de praktijk te laten leven, dus casuïstiek leren, is de Leercampusontstaan’, aldus Suzanne Loijens, coördinator beroepsopleidingen bij Groenhuysen. Door het opleidingsplan naar twaalf maanden te verlengen wordt de werk- en leerdruk voor verzorgenden en studenten verlaagd. De Brink, waar laagcomplexe zorg toegepast wordt, leent zich goed voor het starten met de Leercampus.

Uitgedaagd
‘Niet alleen de studenten krijgen er de tijd, aandacht en ruimte die ze nodig hebben om te leren en ontwikkelen. Ook het personeel wordt uitgedaagd: ze worden zorgvuldig getraind om de studenten de juiste basis voor de rest van hun opleidingstraject te geven’.
‘Er ontstaat een lerende cultuur. Men draagt kennis en passie voor het vak over maar kijkt ook kritisch naar elkaars en eigen manier van werken’, vertelt Anke Akerboom, manager bij De Brink.

Win-win
‘De Leercampus bestaat uit de afdelingen begin dementerend en lichte somatiek, waar eerstejaars studenten hun talenten verder kunnen ontwikkelen. De eerste twaalf maanden wordt het fundament gestort. Studenten hoeven niet na vijf maanden te wisselen en er is een strakke afstemming tussen de theorie op school en de praktijk. Eventuele stagnatie in het leerproces wordt eerder herkend, studenten blijven langer in beeld en worden goed gecoacht op het beroepsprofiel. Ieder leerjaar wordt gekoppeld aan een locatie’.

Baat

‘Verzorgenden weten precies welke leervragen er op hun afdeling of locatie zijn en kunnen hierop inspringen. Studenten weten eerder waar ze terecht komen en er wordt vanuit de leerbehoeften beredeneerd. Zo hebben alle betrokkenen baat bij de Leercampus’.