web analytics

Kwisvraag Kent u Roosendaal? (Week 33)

Elke week een nieuwe fotovraag over (de gemeente) Roosendaal, ‘Test uw kennis van de stad’. Deze week een vraag over een ‘muurtje’ in de stad Roosendaal. Kijk naar deze foto en kies uw antwoord op de vraag.


Dit is de kwisvraag van week 33. Het goede antwoord is op vrijdag 14 augustus te zien.

Coming Soon
Waar staat dit 'poortje'?

Antwoord week 32:

Vraag:
In welk dorp staat dit (houten) beeld?
1. In Wouw 7 ( 11.11 % )
2. In Wouwse Plantage 5 ( 7.94 % )
3. In Nispen 50 (79.37 % )
4. in Heerle 1 (1.59 % )
Het juiste antwoord is: Nispen

De houten aap van Nispen
Dit houten beeld van een aap staat in Nispen aan het Kerkplein, in de schaduw van de kerk en bij het pad naar het openluchttheater. De aap (aop) is voor Nispen wat de Tullepetaon voor Roosendaal is. Het carnavalssymbool dus. Nispen heet tijdens carnaval dan ook Aopelaand en Nispenaren zijn die dagen Aope.

Antwoord week 31:
Vraag:
Waar is deze foto gemaakt?
1. President Kennedylaan 3 ( 3.3 % )
2. Burg. Freiijterslaan 86 ( 94.51 % )
3. Willem Dreesweg 2 ( 2.2 % )
4. Bredaseweg 0 ( 0 % )
Het juiste antwoord is: langs de Burg. Freijterslaan

De handtekening van Rubens op de Rubensflat in Roosendaal
Het juiste antwoord is de Burgemeester Freijterslaan, want het gaat om de Rubensflat aan die laan. Het gebouw wordt gesierd met een grote afbeelding van de handtekening van Rubens. Dat het om de handtekening van Rubens gaat wordt bevestigd door het Rijkarcchief in Brussel. Daar werd in 2013 een document ontdekt met de handtekeningen van de schilders Pieter Paul Rubens en Pieter Breughel de Jonge.
In een akte uit 1627 getuigen Rubens en Breughel over de aanzienlijke som geld die Margriet Ykens schuldig was aan de schilder David Ryckaert. Samen met wijlen haar echtgenoot Osias Beert, schilder van stillevens, had Margriet Ykens dit bedrag geleend voor haar winkel.
Naast de namen van de schilders geeft de akte een opsomming van de meubels en schilderijen van het echtpaar die openbaar werden verkocht om de schuld in te lossen, mét de namen van de kopers. De akte maakt deel uit van een van de vele duizenden dossiers van de Raad van Brabant, die worden bewaard in het Rijksarchief te Brussel, waar ze worden geïnventariseerd en door de lezers kunnen worden geraadpleegd.

Antwoord week 30:
Vraag:
Deze schoppen op Majoppeveld staan:
1. langs de Rucphensebaan 6 ( 9.23 % )
2. angs de Zwaanhoefstraat 3 ( 4.62 % )
3. langs de Leemstraat 3 ( 4.62 % )
4. langs de Ettenseweg 53 ( 81.54 % )
Het juiste antwoord is: langs de Ettenseweg

De schoppen van Majoppeveld
Deze schoppen staan bij Majoppeveld langs de Ettenseweg. Op de schoppen staat de tekst ‘Majoppeveld op de schop’. Dit industrie/bedrijventerrein is in de jaren ’50 ontstaan en ligt aan beide zijden van de A58. Uitgangspunt is dat er geen zware, vervuilende industrie staat. Er is een zeer divers aanbod aan bedrijven. Voor zowel het noordelijk als het zuidelijk gebied zijn er plannen voor een groot distributiecentrum/warehuis. Aan de ene kant op het voormalig Philipsterrein, aan de andere kant op een nog braakliggend terrein aan de Ettenseweg.

Antwoord week 29:
Vraag:
Dit gebouw aan het Kadeplein was oospronkelijk:
1. hoofdkantoor Suikerfabriek Roosendaal 7 ( 6.42 % )
2. het kantoor van de PNEM 89 ( 81.65 % )
3. kantoor Spoorwegen/buurt-tramwegen 5 ( 4.59 % )
4. kantoor Roosendaalschee Turf-coöperatie 8 ( 7.34 % )
Het juiste antwoord is: PNEM-gebouw

Over het PNEM-gebouw
Het PNEM / Essent-gebouw aan het Kadeplein is een van de gebouwen die architect Jacques Hurks uit Roosendaal heeft nagelaten. Dit gebouw behoort tot een van de belangrijkste gebouwen uit zijn naoorlogse periode, zegt het Hurks Genootschap: ‘De ontwerpen van na 1930 zijn van een iets andere stijl. De Amsterdamse School-periode was over het hoogtepunt heen. Belangrijke gebouwen uit zijn naoorlogse periode zijn het klooster Sainte Marie In Huijbergen, het Essent-gebouw aan het Kadeplein te Roosendaal en de Fatimakerk aldaar’.
Roosendalers hebben het over zowel het PNEM-gebouw, als het Essent-gebouw. Dat komt omdat de PNEM na 1999 na privatisering en fusie als Essent verder ging. De laatste jaren was de functie van het markante gebouw ‘Theaterhuis’. Zo genoemd omdat een aantal Roosendaal theatercluns hier onderdak vond. De komende jaren krijgt het gebouw weer een nieuwe functie: wonen.
Het huidige gebouw wordt verbouwd naar 13 woningen en appartementen met horeca aan het Kadeplein. Achter het gebouw wordt nieuwbouw van 17 woningen en appartementen gerealiseerd.
Jacques Hurks (Vught, 21 oktober 1890 – Roosendaal, 18 juli 1977), ook wel aangeduid als J. Hurks of J.M. Hurks, was een architect uit Roosendaal en heeft kerken, villa’s en civiele bouwwerken ontworpen die voornamelijk in West-Brabant te vinden zijn. Een aantal daarvan is geklasseerd als rijksmonument.

Antwoord week 28:
Vraag:
Deze torenspits is te vinden in:
1. de Kade 2 (2.30 %)
2. dorpskern Wouw 1 (1.15 %)
3. wijk Burgerhout 10 (11.49 %)
4. wijk Kalsdonk 74 (85.06 %)
Het juiste antwoord is: wijk Kalsdonk

De Heilig-Hartkerk aan het Heilig Hartplein 31 in Kalsdonk
De Heilig Hartkerk aan het Heilig Hartplein in de wijk Kalsdonk (Roosendaal) stamt uit 1936, naar plannen van Marinus Jan Granpré Molière, in de stijl van de Delftse School ontworpen door Jan van der Laan en Franciscus Sturm. De kerk werd in 2006 onttrokken aan de eredienst. Het monumentale pand kon behouden worden door plannen om er een gezondheidscentrum in te vestigen. Aan het exterieur van de kerk is bijna niets veranderd, wel is binnen de nodige isolatie en een nieuwe vloer aangebacht en is er een aanbouw gemaakt. ‘Die is zo gemaakt dat de nieuw aangebrachte gebouwdelen eventueel in de toekomst weer verwijderd kunnen worden. De kerk zou kunnen worden hersteld in de oorspronkelijke situatie’, meldt de website Herbestemming.nu

Klik voor meer antwoorden: