web analytics

‘Kunstmenu’ nu ook als pilot bij peutergroepen van Kober

CultuurCompaan heeft in samenwerking met Kober Kinderopvang een kunstmenu uitgerold voor peuters tussen twee en vier jaar. Het succesvolle kunstmenu vitamineC, een samenhangend programma van culturele activiteiten, wordt aangeboden op alle Roosendaalse basisscholen. Kober sluit aan bij de pilot, die inmiddels van start is gegaan.

Zeven locaties
De pilot is uitgerold op zeven locaties van Kober in de wijken Kroeven en Tolberg. In totaal worden 12 theaterlessen, 28 muzieklessen en 36 danslessen aangeboden aan 9 peutergroepen. De activiteiten worden uitgevoerd door lokale en regionale aanbieders. Dansgezelschap De Stilte is als eerste cultuuraanbieder gestart met danslessen voor de Vondel peutergroepen (zie foto).

Cultuureducatie
Het doel van het kunstmenu is peuters samen met de pedagogische medewerkers op diverse Kober-locaties kennis te laten maken met de culturele disciplines. Het deelnemen aan culturele activiteite op een jonge leeftijd zorgt voor een goede basis voor cultuureducatie. De activiteiten sluiten naadloos aan bij de leidende, pedagogische principes van Kober.

Al eerder
CultuurCompaan en Kober hebben in 2015 al eerder samengewerkt voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. De prettige samenwerking en gedeelde visie voor voorschoolse educatie hebben onder andere geleid tot de pilot van het kunstmenu. Na een evaluatie van de pilot wordt besloten of het menu wordt voorgezet.

CultuurCompaan zet zich in om inwoners vaker en actiever te laten deelnemen aan culturele activiteiten. Als intermediair brengt CultuurCompaan vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie en -participatie samen. Onlangs ontving CultuurCompaan het positieve bericht dat zij de opdracht voor cultuureducatie en -participatie voor de komende vier jaar verder vorm mogen geven.