web analytics

Kloosterstraat op weg naar onderdeel Centrumring

De werkzaamheden voor de nieuwe centrumring in Roosendaal zijn maandag 21 augustus hervat in de Kloosterstraat. Ook deze straat krijgt één rijbaan (in één richting) en een dubbelfietspad in beide richtingen. Rond 17 november moet het werk in deze straat klaar zijn.

De werkzaamheden van wat de 2e fase van de Centrumring heet, worden in fases uitgevoerd. Opzet is dat de Jeroen Boschschool bereikbaar blijft, net als het Stadskantoor.

Het werk bestaat uit het opbreken van de huidige verhardingen, het aanbrengen van een straatafwatering, aanbrengen boombakken en elementverhardingen en aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding.
Op dit moment wordt de helft van de straat aan de zijde van de appartementen aangepakt.

❯ Meer Centrumring

kloosterstraat