web analytics

Klooster Mariadal maakt ‘wending naar een nieuwe wereld’

Het klooster Mariadal maakt, met behoud van zijn unieke karakter, een wending naar een nieuwe wereld. Zo presenteert de gemeente Roosendaal het nieuwe stedebouwkundig plan ‘Groot Mariadal’, zoals dat inmiddels door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld en woensdag 13 mei aan de gemeenteraad is aangeboden.

Duurzaam
‘Met dit plan wordt aan de binnenstad van Roosendaal een prachtig duurzaam en toegankelijk gebied toegevoegd en sluiten het klooster Mariadal, het HUIS van Roosendaal en de te (ver)bouwen omliggende scholen veel beter aan op hun omgeving. Er worden nieuwe woningen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen’, aldus de gemeente vanuit het klooster, dat momenteel vanwege de verbouwing van het Stadskantoor, als administratief en bestuurlijk onderkomen voor de gemeente dienst doet.

In navolging van het winnende ontwerp ‘Hortus Conclusus’ van BVR heeft de gemeente Roosendaal het initiatief genomen een stedenbouwkundig plan te maken voor Groot Mariadal. Dit plan is opgesteld door wUrck architectuur stedenbouw landschap die ook onderdeel uitmaakte van het ontwerpteam ‘Hortus Conclusus’.

Eigentijds
‘Klooster Mariadal krijgt een eigentijdse invulling. Het blijft een beschutte plek maar opent haar deuren als nieuwthuis, als werkplek, als plek van bezinning of recreatie. Dit met behoud van haar culturele en maatschappelijke waarde. Ook de prachtige, nu nog verborgen, kloostertuinen worden in de toekomst toegankelijk en beleefbaar voor inwoners en bezoekers’, zo klinkt de boodschap wervelend.

Stadswoningen
In het plan is ruimte gemaakt voor nieuwe stadswoningen. Op de plek van de oude productieboomgaard van het klooster komt een eigentijds duurzaam woongebouw met parkeergelegenheid. Het gebied wordt via een aantal nieuwe ingangen toegankelijk. De huidige functies rondom het plangebied liggen met hun ‘achterkant’ naar Mariadal.

Toegankelijker
Dit gaat veranderen door de renovatie en vernieuwing van bestaande gebouwen. Het stadskantoor, de Norbertus Gertrudis Mavo, de Jeroen Bosch School en Kober ondergaan alle een ingrijpende verandering waarbij nieuwe entrees aan de tuin van Mariadal worden gemaakt. Zo ontstaat er een opener, toegankelijker gebied.

Omwonenden
Omwonenden zijn en worden steeds betrokken, zo stelt en belooft de gemeente. ‘Ook bij de definitieve uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Op de website van de gemeente www.roosendaal.nl/groot-mariadal is het stedenbouwkundig plan in te zien, evenals een animatie van het plangebied. Ook is er informatie te lezen over het voorontwerp-bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure.

❯ Info Groot Mariadal op website gemeente

Foto boven: Visualisatie van plan Groot Mariadal. (Copyright wUrck architectuur stedenbouw landschap bv)