web analytics

Kijken naar het werk voor Stadsoevers op open dag (15 juni)

Op zaterdag 15 juni is er een open dag voor iedereen die belangstelling heeft voor de ontwikkelingen die in het nieuwe gebied Stadsoevers in Roosendaal plaatsvinden, zoals de werkzaamheden in en langs de Vliet en de vergroting van het Zwaaigat tot ‘waterplein’. De open dag is van 10:00 – 14:00 uur.

Rondleiding
Belangstellenden worden ontvangen op het nabij gelegen Innovitapark aan de Oostelijke Havendijk 13. Dat is naast het ‘sfeerstrand’. Daar is meer te zien over de plannen en van daaruit kan men ook deelnemen aan een rondleiding langs de werkzaamheden van de mensen die er dagelijks werken.

Bereikbaar
Vanwege die werkzaamheden aan de Oostelijke Havendijk is het Innovitapark alleen langs de achtersijde (Industriestraat) bereikbaar. Voetgangers uit de stad kunnen gebruik maken van de loopbrug over het spoor, fietsers uit de richting Kade kunnen ter hoogte van de brug Wethouder Lanenstraat het noodfietspad op. Dat komt uit op de Industriestraat/achterzijde Innovitapark. Automobilisten uit de richting Jan Vermeerlaan (brug) / Borchwerf kunnen langs het stadion de Industriestraat inrijden.

❯ Zie ook: Het nieuwe zwaaigat, of te wel het waterplein
❯ Meer over Stadsoevers op deze website

Op de website ❯ Stadsoevers zijn behalve een impressie van hoe het er uitkomt te zien, ook webcambeelden te zien van de huidige stand van zaken bij het zwaaigat.