web analytics

‘Keep it clean’, ook in Roosendaal (15 en 16 sept)

Op vrijdag 15 september is het Keep it Clean Day. Dit landelijke initiatief daagt alle Nederlanders uit om een dag lang al het zwerfaval op te ruimen dat ze tegenkomen. Ook de gemeente Roosendaal doet mee. Op 15 en 16 september zijn er in Roosendaal tal van activiteiten in het kader van dit initiatief.

De aftrap van Keep it Clean Day is vrijdagmorgen vrijdag 15 september om 9.00 uurop het schoolplein van de basisscholen De Wending en De Lavoor (Morelberg 102) in Roosendaal. Wethouder Saskia Schenk geeft het startsein door aan beide scholen een container van ‘Schoon Belonen’ aan te bieden.

1230 deelnemers
De gemeente Roosendaal sluit met het organiseren van twee opschoondagen op 15 en 16 september aan bij de landelijke Keep it Clean Day. Ze organiseert deze dagen in samenwerking met Saver en het MEC (Milieu Educatief Centrum). Er zijn 1.230 deelnemers aangemeld.

Schoon belonen

De gemeente Roosendaal is één van de 102 gemeenten in Nederland die deelnemen aan de pilot ‘Schoon belonen’. Scholen en verenigingen die zijn aangesloten bij deze pilot krijgen een container. Om mee te doen, dient men als vereniging, school of organisatie minimaal tweemaal per jaar het zwerfafval in de buurt op te ruimen. ‘Door jongeren al vroeg te betrekken bij het belang van een schone omgeving kan dit in de toekomst leiden tot minder zwerfvuildumpingen’, is het uitgangspunt.

Twee euro per container

‘Kinderen stoppen bij schoonmaakacties zwerfvuil van de straat in de container. Hiervoor ontvangen de organisaties € 2 per volle container. Natuurlijk kunnen ook scholen en verenigingen die nog niet zijn aangesloten bij deze pilot, gebruik maken van de faciliteiten die de gemeente biedt’, meldt de gemeente.