web analytics

Kademuur Watermolenbeek nabij Kade wordt vernieuwd

Op 7 mei vorig jaar is begonnen met de werkzaamheden aan de Watermolenbeek tussen de duikers bij het Kadeplein en de Burgemeester Freijterslaan. Toen werd verwacht dat de klus medio juni 2019 zou worden opgeleverd. Die datum is dus niet gehaald, zo blijkt uit deze foto die op dinsdag 16 juli is gemaakt. Er wordt nog hard gewerkt aan de vernieuwing van de Kademuur.

Vanaf het Kadeplein (naast de Pannekoekencarrousel) is zicht op het werk. Dat wil zeggen tot aan de bocht. De zwarte ijzeren steunen aan de muur zijn voor dee loopsteiger naar de Paterstuin. Het project is onderdeel van de Ecologische Verbindingszone. Om wateroverlast te voorkomen, was in het werk een extra waterbrging voorzien bij de Paterstuin.

Ecologische Verbindingszone
Die Ecologische Verbindingszone legt de gemeente Roosendaal samen met Waterschap Brabantse Delta in de Molenbeek Noord aan. Het gaat om een verbindingszone van in totaal 1,8 kilometer. De Molenbeek wordt ingericht als een doorlopende Ecologische Verbindingszone-corridor door de stad Roosendaal.

Zo was het
De bestaande oeverconstructie bestond uit betonnen damplanken met een betonnen deksloof, die voor het grootste gedeelte begin 20e eeuw zijn aangebracht en een gedeelte dat in 1963 is vernieuwd in verband met de omlegging van de Watermolenbeek voor de aanleg van de tunnelbak van de Markttunnel in de Burgemeester Freijterslaan.

Zo wordt het
Het werk wordt uitgevoerd door Züblin. Die omschrijf het project bij de start als vlgt:
‘Om de toegankelijkheid van een achterliggend openbaar park te verbeteren dient, over een beperkt gedeelte, een loopsteiger langs de oeverconstructie aangebracht te worden. Naast de reconstructie van de huidige Watermolenbeek dienen er maatregelen genomen te worden om de ecologische verbindingszone te versterken. Deze maatregelen betreffen het aanbrengen van een looprichel met beplanting voor flora- en fauna-doelstellingen, het verruwen van de nieuwe betonwanden, het herstellen van de bestaande gemetselde keerwandconstructie om deze geschikt te maken voor begroeiing van muurvarens en het aanpassen van een natuurlijke oever met daarachter een plas-drasgebied’, zo meldt Züblin over het werk op zijn website.

Foto 11 mei 2018: Bij het Kadeplein zijn stalen damwanden in de Watermolenbeek geplaatst. Het zijn de startwerkzaamheden voor het vernieuwen van de oeverconstructie van de beek.