web analytics

Jubileumexpositie S&L Zorg in Roosendaal feestelijk geopend

Tot en met 9 januari 2020 is in de bibliotheek in het centrum van Roosendaal de jubileumexpositie van S&L Zorg te zien. De expositie werd woensdag 18 december geopend door wethouder Klaar Koenraad en bestuurder Marjolijne Lewis. De expositie van bewoners en deelnemers van S&L Zorg (van onder andere Sterrebos) is ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan.

Het thema van de expositie is gastvrijheid. Gastvrijheid die S&L Zorg, haar medewerkers, vrijwilligers, bewoners en deelnemers door en door kenmerkt. S&L Zorg heeft gemeenschapskunstenaar Saskia van Haeren gevraagd om daar samen met cliënten en begeleiders vorm aan te geven. Het resultaat daarvan is toegepaste kunst die deze gastvrijheid symboliseert en die S&L Zorg verbindt met de samenleving.

Tafel en stoelen
Een groot deel van de hal van de bibliotheek is voor deze gelegenheid omgetoverd tot expositieruimte. Centraal in de hal staat een meterslange tafel met daaraan stoelen, die symbool staan voor de gastvrijheid van S&L Zorg. Tekeningen daarvan, die door cliënten werden gemaakt, zijn in cortenstaal gerealiseerd en zijn levensgroot op de terreinen van S&L Zorg in Roosendaal (Sterrebos) en Bergen op Zoom (Lambertijnenhof) geplaatst.

Op de tafel wordt een nieuw servies label uit keramiek en papier geëxposeerd. Tekeningen van cliënten over gastvrijheid en daarop geïnspireerde teksten worden rondom de tafel groot geëxposeerd. Tevens kunnen bezoekers in bewegend beeld en geluid meebeleven wat S&L Zorg verstaat onder gastvrijheid: de vrijheid bieden om van mens tot mens te zijn.

Schaal van Gastvrijheid
Gelijktijdig met de opening is De Schaal van Gastvrijheid gepresenteerd. Deze bronzen schaal zal jaarlijks door S&L Zorg als wisseltrofee worden uitgereikt aan een gastvrij bedrijf of organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De bedrijven en organisaties worden genomineerd door bewoners en verwanten van S&L Zorg.

Dezelfde expositie is later in 2020 te bezoeken in Bergen op Zoom.