web analytics

Joost van Roosmalen-fonds helpt Roosendaal 750 en dementie

Het bestuur van het nieuwe ‘Joost van Roosmalen-fonds voor Roosendaal’ heeft voor dit jaar en komend jaar de thema’s bepaald waaraan financieel wordt bijgedragen. Voor dit jaar is ‘Roosendaal 750 jaar’ en voor 2018 ‘Het welzijn van de dementerende medemens’ uitgekozen. Per jaar wordt maximaal 50.000 euro uitgetrokken. Per project wordt maximaal de helft van het tekort bijgedragen, tot een maximum van € 12.500.

J(oost) J.G. van Roosmalen – een bekende, niet onbemiddelde advocaat in Roosendaal, overleed op 14 november 2015 op 93-jarige leeftijd. Bij testament heeft hij de stichting Joost van Roosmalenfonds opgericht en die stichting aangewezen als erfgenaam van zijn nalatenschap.

In de statuten van die stichting heeft Van Roosmalen ook bepaald dat de burgemeester van Roosendaal, mr. Jacques Niederer, en oud-burgemeester mr. Michel Marijnen deel moesten uitmaken van het bestuur. Zij beiden hebben drie personen aangezocht om met hen het bestuur van de stichting te vormen. Dat zijn Wies Dam (secretaris), Ruud van Dijk (penningmeester) en Vif Janssen (lid)

Roosendaal 750 jaar
Het eerste thema is ‘Roosendaal 750 jaar’ geworden. ‘Geheel in de geest van Joost van Roosmalen, want dit gedenkwaardig feit wordt een heel jaar lang uitbundig herdacht en gevierd voor en door alle Roosendalers’, aldus het stichtingsbestuur.

Er gaan in elk geval donaties naar het boek 750 jaar Roosendaal, de openlucht-theatervoorstelling op de Markt en het Zomerfestival. Ook het project Sporen van Roosendaal wordt ondersteund. Dit is een educatief project voor leerlingen van basisscholen, ontwikkeld door Cultuurcompaan. Een vijfde project is nog in ontwikkeling, maar de stichting wil graag bevorderen dat het van de grond komt. Het betreft het initiatief om in september alle leerlingen van middelbare scholen in Roosendaal op een en dezelfde dag een maatschappelijke stage te laten lopen.

Dementie
Het thema van 2018 wordt ‘Het welzijn van de dementerende medemens’. ‘Dementerenden zijn zelden of nooit onderwerp van goede-doelen- acties. Ze behoorden tot voor heel kort tot misschien wel de meest vergeten groep van onze samenleving, terwijl ook zij ernstig ziek zijn en onomkeerbaar in het laatste stadium van hun leven verkeren. In zorg als eten, drinken en huisvesting wordt zeker geïnvesteerd, maar geld om de levensvreugde enigszins te verhogen, de leefomgeving wat attractiever te maken en iets meer luxe te bieden – noem het wellness of welbevinden – is niet voorhanden’, zo motiveert het stichtingsbestuur deze keuze.

Het bestuur gaat in 2018 organisaties, personen en instellingen die zich in de gemeente Roosendaal met dementie bezighouden, uitnodigen voor een bijeenkomst. ‘We willen er zeker van zijn dat er op een goede manier aandacht voor de dementerende medemens wordt gegenereerd en de schenking van 50.000 euro op de juiste plaatsen terecht komt’, zo zegt het bestuur.

❯ Website Joost van Roosmalen Fonds

Bij testament heeft Joost van Roosmalen de stichting Joost van Roosmalenfonds opgericht en die stichting aangewezen als erfgenaam van zijn nalatenschap.
Daarbij motiveerde hij zijn keuze als volgt:

“Terugblikkend op mijn leven zijn er zeer velen die ik dankbaar mag zijn. Onder die velen nemen Roosendaal en haar inwoners een heel bijzondere plaats in. In Roosendaal heb ik gedurende bijna veertig jaar (van 1951 tot 1987) mijn beroep als advocaat mogen uitoefenen.
Ik heb er met mijn vrouw van 1952 tot haar overlijden in 1994 mogen wonen. Wij waren er samen heel gelukkig, ondanks forse tegenslagen. Het is juist in het uithouden van die tegenslagen dat Roosendaal en haar inwoners van onschatbare waarde zijn geweest en andermaal, nadat wijlen mijn vriendin en ik zijn gaan samenwonen, hebben Roosendaal en haar inwoners ruimhartig mijn vriendin ontvangen en binnen enkele jaren een plaats in de gemeenschap ingeruimd .Van harte hoop ik dat zij de kenmerkende ruimhartigheid en openheid zullen weten te behouden tot in lengte van dagen.
Om mijnerzijds een steentje bij te dragen aan Roosendaal en haar inwoners en uit dankbaarheid voor wat ik mocht ervaren, wil ik een erfstelling doen aan de hierna op te richten stichting, waaruit jaarlijks , met inachtneming van de statuten en het reglementen die stichting kan worden geput. Ik denk hierbij in het bijzonder aan donaties aan personen of instellingen ten behoeve van Roosendaalse belangen van ideële en sociale aard. Daarbij hoeft geen onderscheid te worden gemaakt of deze godsdienstige, kunstzinnige, wetenschappelijke, folkloristische, sportieve of wat voor belangen dan ook betreffen. Wel heb ik daarbij voor ogen dat de Christelijke waarden en normen de basis moet blijven vormen, evenals het warme Brabantse relativeringsvermogen. Het bestuur zal kunnen beslissen met inachtneming van de statuten en het reglement.”