web analytics

Jaarverslag 2018: Bravis ziekenhuis financieel gezond

Het Bravis ziekenhuis, met ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom, is financieel gezond. ‘Het ziekenhuis heeft voldoende financiële ruimte om te investeren, zoals in noodzakelijk geachte medische apparatuur’, is een van de belangrijkste conclusies in het jaarverslag 2018. Het resultaat over 2018 is 5 miljoen euro.

Dat uitgebreide jaarverslag is voor iedereen in te zien en uit te pluizen via internet. Er is een aparte website voor gemaakt. Daar kan men over de beleidspunten lezen, maar ook alllerlei ‘weetjes’ over het reilen en zeilen van en in het ziekenhuis vinden. Het is de eerste keer dat gekozen is voor een volledig digitaal jaarverslag.

Weetjes
Zoal het aantal medisch specialiasten dat aan Bravis verbonden is: dat zijn er 280 (in 2017 271) en het aantal personeelsleden (gemiddeld aantal fte) dat in dienst is: dat zijn er 2121 (in 2017 2023). De 168.928 unieke patiënten (in 2017 169.343) zorgden voor 27.778 opnames (29.681), met een gemiddelde verpleegduur van 4,56 dagen (4,6) en 28.764 dagbehandelingen (28.995). Goed voor 126.775 verpleegdagen (135.354)Er waren 1476 langdurige observatiesv (1581).

Positief resultaat
Bravis ziekenhuis sloot het boekjaar 2018 positief af. Het resultaat over 2018 is 5 miljoen euro, op een totale zorgomzet van 319 miljoen euro. In 2017 bedroeg het resultaat 4,3 miljoen euro op een totale zorgomzet van 305 miljoen euro. ‘Met dit resultaat is de vermogenspositie van het ziekenhuis verder verbeterd en is het ziekenhuis financieel gezond. De stijgende, positief financiële resultaten in de afgelopen jaren geeft het ziekenhuis de mogelijkheid om de nieuwe beleidskoers vorm te geven. Het ziekenhuis heeft ook voldoende financiële ruimte om te investeren, zoals in noodzakelijk geachte medische apparatuur’.

2018 stond in het teken van belangrijke thema’s als de concentratie van ziekenhuiszorg, Qmentum en NIAZ-accreditatie en de route naar één nieuwe locatie. Uit het jaarverslag:

Verbeteren
‘Bravis ziekenhuis wil de ziekenhuiszorg in de regio behouden én verbeteren. Het ziekenhuis werkt hierbij met de kernwaarden Deskundig, Verbindend, Lef en Vrij aan de belofte ‘Samen word je beter’. De missie van Bravis ziekenhuis is om goede, medisch-specialistische zorg te leveren aan de inwoners van westelijk West-Brabant en het oostelijke deel van Zeeland. Van belang is het motto ’Dichtbij waar het kan, centraal waar het moet’.

Concentratie
‘In 2018 stond de lateralisatie van zorg centraal, waarbij bepaalde ziekenhuiszorg op één van de twee hoofdlocaties wordt geconcentreerd. De acuut-complexe operaties vinden nu plaats in Bergen op Zoom en de planbare operaties in Roosendaal. De dialyseafdeling, het pijncentrum, het cataractcentrum, het slaapcentrum en de Orthopedie Kliniek zijn gehuisvest in Roosendaal. De kinderdagbehandeling is geheel in Bergen op Zoom gevestigd. Dankzij lateralisatie wordt de zorg voor bepaalde groepen patiënten verder verbeterd, worden onderlinge samenwerkingen versterkt en wordt de doelmatigheid vergroot’.

Kwaliteit
‘Bravis ziekenhuis gebruikt het kwaliteitssysteem Qmentum van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). In december 2018 keken auditoren naar kwaliteit en patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis. Bianka Mennema, lid Raad van Bestuur: “Het jaar 2018 stond onder andere in het teken van de NIAZ-accreditatie. We vinden het belangrijk dat ons kwaliteitssysteem, waarin alles draait om kwaliteit en continu verbeteren, door iedereen op de werkvloer in de dagelijkse praktijk toegepast wordt. Zeker bij de afdelingen die het afgelopen jaar zijn samengevoegd en verhuisd, is hier veel aandacht voor geweest.” Bravis ziekenhuis behaalde tijdens de NIAZ-accreditatie een score van 99,2% (van 100%)’.

Beleidsplan 2019-2021
‘In 2018 is tevens het beleidsplan voor 2019-2021 opgesteld. Bij de totstandkoming daarvan zijn partijen van binnen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten betrokken. Het beleidsplan 2019-2021 is opgebouwd rond drie ‘rode draden’ en vijf thema’s waar Bravis ziekenhuis ook in het vorige beleidsplan mee werkte. Hierin staat wat het ziekenhuis de komende twee tot drie jaar gaat doen en wil bereiken. Er wordt echter verder gekeken dan drie jaar; samen met veel belanghebbenden bouwt Bravis ziekenhuis aan een nieuwe visie, waarmee een brug wordt geslagen naar de toekomst van het Bravis ziekenhuis in 2030’.

Eén nieuwe locatie
‘Een thema waar veel aandacht voor is gekomen, is de verhuizing van twee hoofdlocaties naar één nieuwe locatie. Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur, vertelt: “In het beleidsplan 2019-2021 is onder meer vastgesteld dat het belangrijk is om de zorg voor alle 300.000 inwoners van onze regio op één locatie te concentreren. Zo’n beslissing neem je natuurlijk niet zomaar, daaraan gaat een intensief traject vooraf. We hebben dat besluit mede kunnen nemen omdat de financiële analyse heeft aangetoond dat het haalbaar en wenselijk is om naar één nieuwe locatie te gaan. Zo kunnen we bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis, waar de inwoners van onze regio én alle medewerkers trots op kunnen zijn.’

❯ Website rond het jaarverslag 2018