web analytics

Jaarboek 79 van De Ghulden Roos rond thema ‘Vrijheid en vrijheden’

Op zondagmiddag 8 december 2019 wordt in de kleine zaal van De Kring het nieuwe Jaarboek van De Ghulden Roos gepresenteerd. Vanwege de viering van Roosendaal 750 jaar staat dit 79e deel in het teken van het thema Vrijheid en vrijheden. Het boek is na de presentatie voor 32,50 euro te koop in het Tongerlohuys.

Scheepvaart
Vele vrijheden of voorrechten wist Roosendaal in het midden van de 15e eeuw te verwerven, die bijdroegen aan grote welvaart in de eeuw daarna. In het artikel De Roosendaalse zeescheepvaart en de Roosendaalse Vliet van Joss Hopstaken staan deRoos endaalse schippers centraal. Ook worden een viertal 17e eeuwse kaarten van het Roosendaalse havengebied (uit het archief van klooster Catharinadal) toegelicht.

Gheestelijck lietboek
De Tachtigjarige Oorlog vond voor een deel zijn oorzaak in een strijd om oude vrijheden te behouden. In het artikel Nicolaes Janssens van Roosendael en zijn Nieu devoot en gheestelijck lietboek opnieuw onderzocht laat Theo Clemens zien in welke context dit werk uit het einde van de 16e eeuw geplaatst kan worden.

NSB-burgemeester
Nieuw bronnenmateriaal was de reden dat Jacques Dane in zijn artikel Hoe gaat het met míjn dorp? Adriaan van Campen (1884-1960) – West-Brabants burgemeester in oorlogstijd nog eens zijn licht laat schijnen op de NSB-burgemeester van Dinteloord, Fijnaart en Willemstad.

Verschrikking
De Duitse bezetter heeft in het West-Brabantse land vele sporen achtergelaten, meestal in de vorm van verdedigingswerken. Het artikel Beladen erfgoed herinnert aan oorlog en verschrikking. Bea Hoeks-de Laat heeft een aantal van deze bouwwerken gefotografeerd, die worden toegelicht door Robert Catsburg.

Bommen
Het beeld van de bevrijding in het werk van Jan Cartens is het onderwerp van het artikel van Hans de Jong, die dit aspect uit de boeken van de Roosendaalse schrijver nader belicht. Vanwege de strategische ligging kreeg Roosendaal met enige regelmaat te maken met verschillende bombardementen. Bert van Gastel en Joss Hopstaken laten beknopt zien in Bommen op Roosendaal tot welke verwoestingen dat geleid heeft.

Woonwagencultuur
De vrijheid om te wonen op een eigen wijze is het onderwerp van het laatste artikel. Gerda Godrie belicht in haar artikel Een wereld op wielen. Van woonwagenkamp tot woonwagenwijk in de regio Roosendaal een tot op heden veronachtzaamd aspect van de recente geschiedenis: de woonwagencultuur.

Presentatie in De Kring
De presentatie van het Jaarboek begint zondagmiddag 8 december om 15:00 uur in de kleine zaal van De Kring. Robert Catsburg geeft onder de titel ‘Beladen Erfgoed in West-Brabant’ een toelichting op de fotografische zoektocht naar overblijfselen van de bezetting en de bevrijding van West-Brabant.
De voorzitter van De Ghulden Roos, Guust Sturm, overhandigt het eerste exemplaar van het Jaarboek aan de Roosendaalse burgemeester Han van Midden.
Na afloop van de presentatie is er de gelegenheid om de expositie Verhalen van oorlog en vrijheid in het Tongerlohuys kosteloos te bezoeken.

 

❯ Eerdere Jaarboeken