web analytics

Invitéater rockt vier keer met ‘Kat, de Gelaarsde’ in de Kring

Het Roosendaalse Invitéater staat deze week vier keer op de planken in de kleine zaal van De Kring met de productie ‘Kat, de Gelaarsde’ en wel op de avonden van donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 november (20:15 uur) en de middag van zondag 4 november (14:00 uur). Het is de vijfde muzikale productie van dit gezelschap. Kaarten kosten 16 euro.

Invitéater is hét musicalplatform van Stichting Stimulering Podiumkunsten. ‘De naam Invitéater is een samentrekking van de woorden invité en theater en dus vrij vertaald “theater voor genodigden”. Deze naam is zo gekozen, omdat Kandidaten (opgenomen in de KandiDatabase) op uitnodiging deelnemen aan de theaterproductie’, zo meldt de website.

Doel
Het doel is minimaal eens in de 2 jaar een eigen musicalproductie op de planken te zetten, waarbij een zo breed mogelijke groep mensen de kans krijgt om hierbij podiumervaring op te doen, onder begeleiding van een artistiek team.

Het verhaal:
‘Er was eens… een meisje dat meer in haar mars had dan men zou verwachten, een goudeerlijke jongen en een boze tovenaar. Een bekend sprookje in een volledig nieuw jasje. Laat je meesleuren door de rockmuziek en beleef het verhaal als nooit tevoren’.

Productieteam
Het productieteam van Kat de Gelaarsde bestaat uit de volgende personen:
Regisseur: Tom van den Bergh
Muzikaal leider en arrangeur: Bart van Gorp
Choreograaf: Aletha Broos-Evegaars
Script en liedteksten: Stef Broos
Productieleider: Loes Evegaars
Band: IMPAKT
Decor: Herman Berentsen
Regie assistent: Bart Boschman
Kleding: Claudia Slot
Rekwisieten: Ilse verhoeven
Ondersteuning: Maaike van den Bergh, Lisanne Christianen, Ralph Evegaars
Fotografie: Robby van der Zande, West-Point
Film registratie: Cor Claassens, Koos Wijling