web analytics

Intentieverklaring Leeftijd Vriendelijke Gemeenten

In Wouw is woensdagmiddag 4 oktober in De Geerhoek door de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom en het Bravis ziekenhuis de stap bekrachtigd om ‘Leeftijd Vriendelijke Gemeenten’ te zijn. Voor dat doel is een intentieverklaring getekend met Avans Hogeschool, katholieke ouderenbond BAS, KBO-kring Roosendaal en het Care Innovation Center.

Eind vorig jaar is ‘Age-friendly City’ voor het eerst onderwerp van gesprek geweest tussen de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis. Naar aanleiding daarvan is de intentie uitgesproken om nauw met elkaar te gaan samenwerken op dit onderwerp. Inmiddels hebben Avans Hogeschool, BAS, KBO –kring Roosendaal en CIC zich aangesloten bij deze samenwerking. Dit wordt bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieovereenkomst.

Met behulp van het concept Leeftijd Vriendelijke Gemeente (Age-friendly City) van de World Health Organisation (WHO) geven alle partners dit beleid verder vorm. Er ontstaat zo een situatie waarin ouderen
geen obstakels ervaren om mee te kunnen doen aan de samenleving. Alhoewel de aanpak van de WHO zich vooral richt op de doelgroep senioren is de aanpak van leeftijd vriendelijk ook geschikt voor het
benaderen van andere doelgroepen. Vanwege de vergrijzing is het wel belangrijk om bijzondere aandacht te geven aan de ouderen.

De vergrijzing heeft invloed op tal van beleidsterreinen, in het concept leeftijdsvriendelijke gemeente komen acht relevante leefdomeinen voor ouderen aan bod, waardoor het mogelijk is om de verschillende
beleidsterreinen van de gemeente aan elkaar te verbinden. Deze leefdomeinen zijn: mobiliteit – wonen – sociaal culturele participatie – respect en sociale inclusie – maatschappelijke participatie – communicatie eninformatie – gezondheid en zorg.