web analytics

Inloophuis De Rose-Linde in Roosendaal viert eerste lustrum (5 mei)

Op zondag 5 mei wordt het eerste lustrum van het inloophuis De Rose-Linde gevierd. Dit inloophuis (aan Langdonk 5 in Roosendaal) is vijf jaar geleden opgericht door een groep zeer betrokken vrijwilligers. Het is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten en biedt, laagdrempelig, ondersteuning.

Het aanbod van het inloophuis wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die in het inloophuis werken. De groei van het aantal gasten in de afgelopen jaren laat zien dat deze vorm van informele zorg in een grote behoefte voorziet.

Professioneler
Het team van De Rose-Linde is trots op wat er de afgelopen vijf jaar is bereikt. Tegelijkertij dringt zich ook de wens op om het inloophuis op een meer professionele wijze te organiseren. Aan deze wens kan uitvoering gegeven worden dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente Roosendaal, het Bravis ziekenhuis en het inloophuis.

Nieuwe coördinator
Eén van de meest in het oog springende veranderingen is de aanstelling van een nieuwe coördinator vrijwilligers, die per medio april begint. De huidige coördinator Peter Buijs en de vorige voorzitter Marja Steeman leggen hun functie neer, maar blijven nog wel nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het inloophuis.

Lustrum
Op zondag 5 mei wordt het eerste lustrum van het inloophuis De Rose-Linde gevierd. Van 11.00 -12.00 uur is er een officieel programma, waar Frédérique Assink, de huidige voorzitter van het bestuur van het inloophuis, Klaar Koenraad (wethouder gemeente Roosendaal) en Bianka Mennema (lid Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis) spreken.

Na het officiële programma is er ruimschoots de gelegenheid het inloophuis te bezoeken en nader kennis te maken met de sprekers, de nieuwe coördinator en de vrijwilligers.