web analytics

Informatieavond over Ecologische Verbindingszone (30 nov) in Stadsoevers

Op donderdag 30 november organiseert Waterschap Brabantse Delta een inloopavond bij projectbureau Stadsoevers in het Innova gebouw aan de Oostelijke Havendijk 13 in Roosendaal over de Ecologische Verbindingszone (EVZ). Die wordt samen met de gemeente gerealiseerd in de Molenbeek Noord. Ten zuiden van Roosendaal is de beek tot aan het Kadeplein al ingericht als EVZ. Nu wordt een gedeelte ingericht tot aan de Engebeek.

Daar gaat de informatieavond over. Tussen 18.00 uur en 20.30 uur zijn belangstellenden welkom en kunnen ze vragen stellen aan mensen van het waterschap en de gemeente. Het voornemen is om begin april 2018 te beginnen met de uitvoering van het laatste deel van de EVZ Molenbeek Noord vanaf het Kadeplein tot aan de Engebeek.

Wateroeverlast
Met de uitvoering van verschillende maatregelen aan en langs de Molenbeek Noord realiseert het waterschap een nieuw leefgebied voor diverse planten en dieren. Ook wordt de Ecologische Verbindingszone van de zuidrand van Roosendaal naar de noordrand versterkt. De inrichting van de Ecologische Verbindingszone zorgt voor extra waterberging om wateroverlast te voorkomen. Dit gebeurt onder andere door het verflauwen van oevers en het creëren van poelen.

Door de stad
Molenbeek wordt ingericht als een doorlopende Ecologische Verbindingszone corridor door de stad Roosendaal. Aan de verbindingszone koppelt het waterschap leefgebieden met poelen die als stapstenen dienen. De maatregelen versterken de ecologische kwaliteit van de Molenbeek die ruimte biedt aan verschillende plant- en diersoorten.
De Molenbeek stroomt dwars door Roosendaal en mondt uit in de Roosendaalse Vliet.

 

Wanneer: zondag 12 juli 2020 @ 09:30
Waar: Natuurpoort Wouwse Plantage, Schouwenbaan

Landgoedwandeling Een wandeling door het landgoed Wouwse Plantage en het Plantage Centrum waarbij wetenswaardigheden over de gebouwen en de historie