web analytics

Infobord over Watermolenbeek op de Kade

Met een groot ‘bouwbord’ aan de kop van de ondergrondse doorgang van de Watermolenbeek aan de Kade vestigt de gemeente Roosendaal sinds kort de aandacht van voorbijgangers op de werkzaamheden aan de Watermolenbeek tussen Kade en Burg. Freijterslaan. Aan de andere kant van de Kade komt de beek in het Kadeplein weer te voorschijn.

De Watermolenbeek is onderdeel van de Ecologische Verbindingszone in Roosendaal en gaat ook een rol spelen in de ontwikkeling van het toekomstige Stadsoevers. Ook onder de Freijterslaan is de Watermolenbeek ondergronds weggewerkt.

Op de foto hieronder, het linkerdeel van het bouwbord, is ingetekend hoe de Watermolenbeek er tussen Kade en Freijterslaan gaat uitzien. De Kade is op deze tekening aan de bovenkant. Rechts is de Paterstuin te zien. Aan de linkerkant (vanaf de Kade) komt een loopsteiger naar die tuin, aan de andere kant komt een bak te hangen met planten en struiken. Ook wordt voor extra waterberging gezorgd om wateroverlast te voorkomen.

Op het bord ook informatie over wat er zoal leeft in en om de Watermolenbeek.


 
Dit zie je door het kijkgat…
 
…en dit als je twee meter naar links stapt. In het midden op de foto de damwand die eerder dit jaar is geslagen.

❯ Zie ook: Damwanden in de Watermolenbeek bij Kadeplein