web analytics

Info-avond over Cool 2B Fit voor kinderen (12 juni)

In september wordt in Roosendaal gestart met een nieuwe Cool 2B Fit-groep in Roosendaal voor kinderen van 8 t/m 13 jaar die graag willen werken aan een gezonder gewicht. Daarover is op dinsdag 12 juni in Huis van de Westrand aan het Sint Lucasplein 3 een informatie-bijeenkomst. Bedoeld voor kinderen en hun ouders. Aanvang 18:30 uur.

‘Met Cool 2B Fit krijgen kinderen weer plezier in bewegen, leren ze over gezond en lekker eten, maken ze nieuwe vrienden en helpen we kinderen om lekker in hun vel te zitten’, is het uitgangspunt van de groep. Na de informatie worden intakegesprekken gepland met de gezinnen die graag willen starten.

Cool 2B Fit is een jaarprogramma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 8-13 jaar, samen met hun ouders/verzorgers. Dit houdt onder andere in dat kinderen lekker gaan sporten en dat er ouder- en kindbijeenkomsten gevolgd gaan worden. Tijdens het programma wordt nauw samengewerkt met een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur.

Uit eerdere resultaten blijkt dat door het programma de BMI van kinderen daalt en de conditie verbetert. ‘Maar nog veel belangrijker: deze kinderen hebben weer plezier in bewegen en staan steviger in hun schoenen. Ouders zijn zich veel bewuster van een gezondere leefomgeving, dus ook het gezin profiteert hiervan mee’.

Cool 2B Fit is voor Kinderen boven een gezond gewicht tussen 8 en 13 jaar. Belangrijk is dat de kinderen samen met je ouders/verzorgers goed gemotiveerd zijn. Voor de kinderen is steun van de ouders tijdens Cool 2B Fit heel belangrijk. Bovendien: samen meedoen is leuker dan alleen.

Opgeven voor de informatieavond op 12 juni kan via cool2Bfit@fysiotherapiekalsdonk.nl of via www.cool2bfit.nl/aanmelden.