web analytics

In Wouwse Plantage is het zaterdag 31 maart Dorpsdag

In Wouwse Plantage heeft het Bewonersplatform Wouwse Plantage voor zaterdag 31 maart de Dorpsdag 2018 opgezet. Inwoners van het dorp kunnen deze dag gratis deelnemen aan diverse creatieve en sportieve activiteiten. Er is voor jong en oud het nodige te doen.

Jeugd
De ochtend is gereserveerd voor de jeugd. Zij gaan samen met de paashaas, en onder begeleiding van een ouder of begeleider, in het Derde Wereldbos eieren zoeken. Van 9.00 uur tot 10.00 uur zijn alle kinderen vanaf 0 jaar welkom.

Van 10.15 tot 12.15 uur kunnen kinderen van de basisschool (vanaf 4 jaar) in de kleine zaal van Dorpshuis De Spil aan de Plantagebaan deelnemen aan een creatief programma.

Volwassenen
Voor volwassenen is een sportief en creatief middagprogramma samengesteld. In Dorpshuis De Spil kan men deelnemen aan schieten met een luchtgeweer, een rik- of koejontoernooi of aan de workshops bloemschikken en fotograferen met je smartphone.

Vanaf 18.00 uur wordt in De Spil een dorpse koffietafel geserveerd. Daarna kunnen teams en individuele deelnemers tijdens een quiz hun kennis toetsen over Wouwse Plantage, de wereld en muziek.

Voor sommige activiteiten is vooraf aanmelden gewenst. Kijk voor meer informatie over deze en andere activiteiten van het Bewonersplatform op ❯ de website Wouwse Plantage.nu
Op de website staat ook hoe men zich kan aanmelden voor de Dorpsdagactiviteiten.

• Koejonnen en riktoernooi, aanvang 13.00 uur
• Schieten met luchtgeweer, vanaf 14.00 uur
• Workshop Bloemschikken, vanaf 14.00 uur
• Workshop fotograferen met je smartphone, vanaf 14.00 uur
• Dorpse koffietafel, aanvang 18.00 uur
• Dorpsquiz, aanvang 19.30 uur