web analytics

Huis van Roosendaal transparant, toegankelijk en duurzaam

‘Transparant, toegankelijk en duurzaam’. Zo presenteert de gemeente Roosendaal het toekomstige gemeentehuis van Roosendaal, dat dan niet langer ‘Stadskantoor’ heet, maar ‘HUIS van Roosendaal’. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het verbouwingsplan en ontwerp voor het nieuwe gemeentelijk onderkomen. Als alles volgens plan verloopt wordt het vernieuwde gebouw medio 2021 opgeleverd.

Open en uitnodigend
‘Er is goed gekeken naar de structuur van het bestaande gebouw zodat technische ruimten, schachten en verticale stijgpunten zoals liften en trappen op een logische plek liggen. Het geheel is uitgewerkt in een architectonisch ontwerp van een toegankelijk en transparant gebouw. Door de transparante gevel en het toevoegen van een centraal atrium is het bestaande gesloten gebouw getransformeerd naar een open en uitnodigend HUIS van Roosendaal’, zo stelt de gemeente.

Voor jaren
Wethouder Lok: ‘We zijn blij met het voorlopig ontwerp van de architect zoals het er nu ligt. Ik denk dat onze wensen op een goede manier zijn vertaald in een modern en duurzaam gebouw, waarmee we weer jaren vooruit kunnen als stad. Dinsdag zijn de plannen gepresenteerd aan de direct omwonenden en ook daar waren de reacties overwegend positief. Dat is mooi, want het gebouw is vooral niet ons gebouw, maar van en voor alle Roosendalers.’

Publieke functies in Kloosterstraat
Die direct omwonenden hebben het voor elkaar gekregen dat de gemeente de tijdelijke huisvesting in Mariadal aan de smalle St. Vincentiusstraat, niet gaat gebruiken voor de publieke voor de publieke functies. Die worden gedurende de verbouwing ondergebracht op een plek in de Kloosterstraat, schuin tegenover het huidige Stadslantoor. ‘Dat scheelt voor een woonbuurt als de Stationsbuurt zo’n 60.000 bezoekers. Bezoekers die anders allemaal door die buurt moeten. Door tijdelijk uit te wijken naar de Kloosterstraat, beperken we de overlast voor de buurt tot een minimum’, aldus wethouder Lok.

Verdere uitwerking
In het Voorlopig Ontwerp is het gebouw en de algemene indeling vastgelegd. Ruimtes zoals de publieksplaza, het vergadercentrum en de kantooromgeving zijn verwerkt. Naast deze gebruiksfuncties is ook de gebouwtechniek ingepast. In de volgende fase worden de plattegronden verder uitgewerkt met inrichting, kleuren en materialen. Zo moet het voorlopig ontwerp in een aantal stappen uitgewerkt worden in een definitief ontwerp. De planning is dat in het eerste kwartaal van 2020 de verbouwing start, en dat het nieuwe gebouw in de loop van 2021 klaar is voor gebruik.

Hergebruik
Het hergebruik van materialen volgens de principes van de circulaire economie is een belangrijk uitgangspunt bij de renovatie van het Stadskantoor. Er wordt bekeken in hoeverre bestaande materialen uit het Stadskantoor in de nieuwe huisvesting een plek kunnen krijgen. ‘Zo bouwen we behalve aan een uitnodigend en transparant, ook aan een duurzaam HUIS van Roosendaal’, zegt Lok.