web analytics

Het glas is in deze corona-tijd ‘half vol in Tullepetaonestad’

Ook al heeft Stichting Carnaval Roosendaal besloten om naast het Liedjesfestival van 11/11 ook de grote carnavalsoptocht, de Otobusrellie en het Priense Swaree niet door te laten gaan vanwege corona, toch is er als het aan de stichting ligt nog wel het een en ander te doen tijdens ‘de hoogtijdagen’. Op de website laat het bestuur weten om vooral te kijken naar wat wél mogelijk is.

Leutpleinen
‘Als we uitgaan van de situatie van nu, dan willen we in ieder geval op de zaterdag in de stad een aantal leutpleinen/podia inrichten, waar we de leut bij elkaar brengen. Op die locaties kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden: optredens van zeulbandjes, acts van allerlei Tullepetaonen, een natje en een droogje van de horeca, tentoonstelling van wagenbouwers, kraampjes van de Leutmart, etc.. Het is aan de deelnemers om de podia in te vullen met een programma. Tullepetaonen die de locaties willen bezoeken, moeten zich inschrijven; er kunnen verschillende routes gevolgd worden naar de locaties. Zo kunnen we de boel beheersbaar houden binnen de corona-regels’.

Thuis bengen
Daarnaast wil de stichting ook carnaval bij de Tullepetaonen thuis brengen. ‘Dat willen we ook doen als ons leutfeest helemaal niet door zou kunnen gaan. Hoe dan ook vinden we, dat we ons leutfeest bij onze Tullepetaonen onder de aandacht moeten blijven brengen door het gebruik van socialmedia, internet, een mooie Kwakkelkrant en bijvoorbeeld reporters die verslag doen van bezoeken bij mensen thuis’, zo oppert de stichting.

Kiendermiddag
Om deze activiteiten heen, kan volgens de stichtingeen aantal andere activiteiten ook doorgaan. Waarbij bijvoorbeeld gedacht wordt aan de kerkdienst en de Kiendermiddag. Ook een aantal ‘huishoudelijke’ zaken wil de stichting door laten gaan. ‘Er komt dus een protocollaire vergadering waar de Boerenraad wordt geïnstalleerd en de functionarissen worden benoemd. We hebben een uitstekend motto, er komt een liedje, het veldteken wordt inmiddels al geschilderd, de verkoopartikelen worden uitgevent en er komt een Kwakkelkrant’.

Breed draagvlak
De plannen kunnen volgens het bestuur op een breed draagvlak rekenen bij de commissiehoofden. ‘Ook de gemeente en de horeca-ondernemers van de Markt steunen onze koers. Net als wij willen zij graag organiseren wat kan. We rekenen ook op de steun van onze eigen Boerenraad die een belangrijk deel van de plannen zal moeten faciliteren. Op 23 september leggen we deze plannen aan hen voor in een boerenraadsvergadering. We gaan ook alle leutpartners betrekken bij de plannen om te kijken hoe zij hun invulling eraan kunnen en willen geven. Tenslotte moeten zij het feest vieren en zijn wij ervoor om hen zoveel mogelijk te faciliteren’.

Half vol
Het bestuur beseft dat er duizend vragen en nog veel beren op de weg zijn. ‘Maar het glas is half vol en we denken met deze aanpak een goede aanloop te kunnen nemen naar ons leutfeest in 2021. Wa d’n optreje zal ut worre!’

Foto boven: De Tullepetaon moet zich ook aanpassen. Foto uit het archief van Aad Meijer