web analytics

Hanneke Ekelmans nieuwe politiechef regio Zeeland-West-Brabant

Hanneke Ekelmans gaat op 1 oktober aan de slag als politiechef van de Eenheid Zeeland-West-Brabant. Zij volgt daarmee Hans Vissers op. Momenteel is Ekelmans hoofd Operatiën van de Eenheid Amsterdam.

‘De Eenheid Zeeland-West-Brabant bestrijkt een uitgesproken gevarieerd gebied’, reageert korpschef Erik Akerboom op de benoeming. ‘Met de hardnekkige ondermijningsproblematiek als een van de dominante factoren. Hanneke Ekelmans heeft aangetoond dat zij verschillende belangen in samenhang overziet en tot oplossingen weet te komen waarin de betrokken partijen zich kunnen vinden. Zowel het klassieke vervolgen van strafbare feiten als de multidisciplinaire mogelijkheden bij de bestrijding van criminaliteit kent zij door en door. De eenheid krijgt een gedreven politiechef met brede ervaring, die zich naar iedereen respectvol, duidelijk en eerlijk opstelt.’

Enthousiasme
‘Voordat ik solliciteerde, heb ik mijn beelden bij deze eenheid zo goed mogelijk getoetst aan wat ik denk te kunnen brengen als politiechef’, vertelt Hanneke Ekelmans. ‘De oriënterende ontmoetingen met Zeeuwse en Brabantse collega’s versterkten mijn enthousiasme om me in te zetten voor de vraagstukken in dit gebied en mijn trots dat ik aan deze eenheid leiding mag geven. Zeeland-West-Brabant kent uiteenlopende culturen, stijlen en aandachtspunten. In zo’n omgeving een heldere koers varen met oog voor de complexiteit en waardering voor de bestaande verschillen – daar gaat mijn bloed van stromen. Hans Vissers heeft met zijn mensen duidelijke lijnen uitgezet, die als kompas fungeren voor wat op de eenheid afkomt. Vol overtuiging bouw ik deze aanpak verder uit.’

Rechten
Hanneke Ekelmans (1965) studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en startte haar loopbaan in 1988 als officier van justitie bij de arrondissementsparketten van achtereenvolgens Den Haag, Dordrecht en ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2006 fungeerde zij als hoofdofficier voor het regiokorps Brabant Zuid-Oost. Vier jaar later trad Ekelmans als directeur Opsporing en Informatie toe tot de regiopolitie Haaglanden. Bij de komst van ons huidige korps is zij in 2013 benoemd tot hoofd Operatiën van de Eenheid Amsterdam.

(Bron: Politie.nl)