web analytics

Han van Midden voorgedragen als nieuwe burgemeester

Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering in Roosendaal van donderdag 6 juni is bekend gemaakt dat Han van Midden wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester. Hij is nu nog griffier van de gemeente Rotterdam.

De vertrouwenscommissie heeft met vijf kandidaten gesproken. Dat gebeurde op Papendal. Met drie kandidaten is een tweede gesprek geweest.

11 kandidaten
Voor de burgemeesterspost in Roosendaal solliciteerden (maar) 11 kandidaten, onder wie 1 vrouw. Zeven kandidaten vervulden een functie als (oud-)burgemeester/wethouder of een overige politieke c.q. overheidsfunctie. Daarnaast waren er vier kandidaten uit de particuliere sector/vrije beroepen.

In april/mei hebben de sollicitanten een gesprek met de Commissaris van de Koning gehad,. Daarna heeft de Vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd en uiteindelijk twee kandidaten aan de gemeenteraad voorgelegd. Die twee kandidaten zijn in een besloten raadsvergadering besproken en vanavond (donderdag 6 juni) is dus de kandidaat bekendgemaakt die wordt aanbevolen als de nieuwe burgemeester.

1 oktober beëdiging
Nu de kandidaat door de gemeenteraad is aanbevolen, draagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kandidaat bij de Koning voor benoeming voor. De verwachting is dat het benoemingsbesluit in september 2019 wordt getekend.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 1 oktober wordt beëdigd in een openbare installatievergadering. Dat is ook de datum waarop burgemeester Jacques Niederer wil stoppen. Hij is dan 59 jaar en zit dan op bijna de helft van zijn tweede termijn.

❯ 03-04-2019: Elf kandidaten voor functie burgemeester Roosendaal
❯ 22-10-2018: Burgemeester Niederer stopt per 1 oktober 2019

❯ Procedure nieuwe burgemeester Roosendaal (op website Gemeente Roosendaal)


Han van Midden in de video De Kramer Kiest met Han van Midden op Facebook

❯ Reactie van Van Midden op BN DeStem