web analytics

‘Grote stappen gemaakt in jeugdzorg in gemeenten in West-Brabant’

In de Jeugdzorg is in Roosendaal en acht andere gemeenten in West-Brabant al veel bereikt, zeggen de gemeenten zelf. In december 2017 sloten deze gemeenten overeenkomsten met zeven zorgcombinaties jeugdzorg voor de hoog complexe zorg. Deze overeenkomsten zijn het resultaat van de nieuwe koers die de negen gemeenten sinds 2015 varen, dus sinds de jeugdzorg van het Rijk overging naar de gemeenten. De zeven zorgcombinaties hebben slagvaardige ketens in de jeugdzorg gevormd die uitgaan van het belang van het kind.

In West Brabant West (WBW) zijn grote stappen gemaakt in het resultaatgericht werken. In 2017 was de mogelijkheid om te kiezen voor de traditionele aanbesteding vanuit de gemeenten. Dat deden zij niet. Elke zorgaanbieder met passend aanbod kan nu opdrachten krijgen. Een groot aantal zorgaanbieders hebben zorgcombinaties gevormd waarmee zij een volledig aanbod kunnen bieden voor de hoog complexe zorg aan onze jeugd.

Koploper
De wijze waarop de zorgaanbieders de samenwerking hebben gezocht met elkaar is vernieuwend en getuigt van lef. Zij zijn koploper in Nederland. Medewerkers op de werkvloer krijgen de ruimte voor het leveren van maatwerk aan cliënten. Dit alles kan alleen als alle partijen op elkaar durven vertrouwen.

Deze nieuwe wijze van samenwerking roept natuurlijk in de praktijk vragen op waar antwoorden op gevonden moeten worden. Ook die oplossingen vinden zij samen; aan de overlegtafels.

Veel bereikt
Het zorgstelsel in Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert is gericht op de vraag van de cliënt en niet op het aanbod van de zorgaanbieders. Dat is een andere manier van denken en financieren. Die financiering van jeugdzorg is sinds 2016 gericht op resultaat.

De aanbieders weten zelf het beste wie aan een kind de hulp kan geven. Daar bemoeien de gemeenten zich niet meer mee. “En dat hoeft ook niet meer”, zegt Corné van Poppel, wethouder Jeugd in Roosendaal namens de negen gemeenten in WBW. “Het is bijzonder om te zien hoe de zorgverleners in de jeugdzorg nu met elkaar samenwerkingen aangaan over wie in een bepaalde situatie de beste zorg kan geven aan een kind en hoe zorgverleners ketens vormen en op elkaar aansluiten om de zorg voor een kind van A tot Z goed te regelen.”

Veel bereikt
De afgelopen jaren is er veel en vaak gesproken over goede zorg voor onze jeugd. In 2015 kregen de gemeenten de verantwoording overgedragen vanuit het ministerie. Zij hadden als gemeenten de overtuiging dat zij het beter konden dan de rijksoverheid. Met het resultaatgericht werken en de zorgcombinaties laat West-Brabant West vandaag zien dat het inderdaad kan. Wethouder Van der Weegen van Bergen op Zoom: “Als ik kijk wat we in die drie jaar bereikt hebben dan is dat heel veel. Zijn we er dan al? Nee we kunnen nog beter en nog meer, maar we hebben grote stappen in de transformatie van de jeugdzorg gezet.”

De gemeenten hebben een innovatief stelsel ontwikkeld. Dat gebeurde in samenwerking met de aanbieders vanuit vertrouwen in elkaar. Er zijn feitelijk geen wachtlijsten zoals andere regio’s die kennen. Ook zien zij al bewegingen naar meer preventie en het voorkomen dat gezinnen of kinderen in complex zorgtrajecten terecht komen. Dat waren de doelstellingen van de transformatie.

Ambities
“Zijn er nog ambities? Zeer zeker. De cliënten die behandeld worden binnen de zorgcombinaties hebben eigenlijk altijd een hoog complexe en meervoudige zorgvraag. Daarnaast is er sprake van vaak achterliggende problematiek zoals van schulden, onbekend eigen netwerk, geen inkomen vanuit werk of onderwijs. Vanuit de gemeente wordt nu sterk ingezet op het ontsluiten naar WMO, participatie en armoedebestrijding om hiermee gezinnen weer een goede basis te geven om weer deel te nemen aan de samenleving.
De transitie in de jeugd is geen papieren exercitie, het vraagt het juiste gevoel. Het motto van de gemeenten is: ‘handel alsof het je eigen kind is’. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst”, aldus de deelnemende gemeenten.