web analytics

Grote klus aan de Parklaan in Roosendaal begonnen

Op maandag 20 april zijn de werkzaamheden aan de Parklaan in Roosendaal (eindelijk) begonnen. Daar komt een nieuwe riolering, het wegdek wordt aangepast en er komt een aantal nieuwe bomen. Het voorbereidende werk heeft goed drie jaar geduurd. Al in maart 2017 was er een eerste informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Parklaan en de Admiraal Trompstraat en Piet Heijnstraat. Die twee verbindingsstraten naar de Spoorstraat worden ook in de klus meegenomen.

Berijdbaar
Maandag werden op verscheidende plekken (voorbereidende)werkzaamheden uitgevoerd, maar was de Parklaan, op een kleine stuk van een van de twee rijbanen na, nog berijdbaar voor het verkeer. Vóór maandag was al te zien dat hier wat ging gebeuren, want enkele tientallen bomen in de Parklaan en de twee verbindingsstraten waren al gekapt. Het gaat om de bomen in de trottoirs van het laatste stuk, het gedeelte richting rotonde Gastelseweg. ‘Hier komen nieuwe exemplaren voor terug, soms op nieuwe locaties en soms op bestaande locaties’, aldus de gemeente.

Middenberm

Over het behoud van de bomen in de middenberm van de Parklaan is uitvoerig gesproken. ‘Er is een “Bomen Effect Analyse” uitgevoerd om te kijken welke bomen wel en niet behouden kunnen worden. Alle bomen die bij dit onderzoek als “Slecht” en “Matig” zijn gekwalificeerd worden gekapt. De levensverwachting van deze bomen is gering. De bomen die in het onderzoek als “Goed” en “Redelijk” zijn gekwalificeerd, blijven behouden. In de middenberm worden ongeveer 15 bomen gekapt en ook vervangen’, meldt de gemeente bij het reconstructieplan.

Vleermuizen
De klus aan de Parklaan heeft overigens enige maanden vertraging opgelopen. Zo moest een vervolgonderzoek worden gehouden om na te gaan of de werkzaamheden mogelijk negatieve effecten hebben voor huismussen en vleermuizen, en moest berichtgeving van het ministerie over PFAS worden afgewacht, omdat bij grondonderzoek verhoogde concentraties waren aangetroffen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat in januari/februari met het werk zou worden begonnen.

Het planten van de nieuwe bomen wordt opgenomen in een aparte overeenkomst met een groenaannemer. ‘Dit doen we omdat een groenaannemer de gewenste kwaliteit kan leveren en het groenwerk in één keer kan uitvoeren. Dat betekent wel dat de bomen pas na de afronding van de reconstructie worden geplant. We streven er naar de bomen in het plantseizoen van najaar 2020 – voorjaar 2021 aan te planten’, aldus de gemeente.

Werkgroepjes
In de loop van de besprekingen met bewoners zijn er werkgroepjes geformeerd voor bomen, verlichting en verkeersveiligheid. Deze groepen zijn een paar keer bij elkaar gekomen om met de betrokken ambtenaar keuzes te maken. In april 2019 is aan de bewoners een voorlopig ontwerp getoond. Naar aanleiding van reacties zijn nog enkele kleine aanpassingen in het definitief ontwerp verwerkt.

Een klein gedeelte van de Parklaan was maandag 20 april al afgezet.
 
Enkele tientalllen bomen in het trottoir zijn gekapt en worden vervangen. De meeste bomen in de middenberm blijven.