web analytics

Groot Mariadal, schakel tussen centrum en station

Deze week zijn door de gemeente Roosendaal de toekomstplannen voor het gebied ‘Groot Mariadal’ gepresenteerd aan onwomenenden. Het gaat om een groot gebied tussen het centrum en het station, waarin nieuwe scholen komen, woningbouw een plaats krijgt en een vernieuwd Mariadal, waarbij ook de nu nog afgesloten tuin van Mariadal een open karakter krijgt.

In februari dit jaar zijn de provincie Noord-Brabant, projectontwikkelaar BVR uit Roosendaal en gemeente Roosendaal overeengekomen dat de gemeente, gedurende de renovatie van de nu op stapel staande renovatie van het stadskantoor tot HUIS van Roosendaal, tijdelijk haar intrek neemt in het klooster Mariadal. Als tijdelijk eigenaar van het klooster heeft de gemeente samen met de partners de toekomstige herontwikkeling van het totale gebied Mariadal opgepakt. Deze week is een globale stedenbouwkundige studie voor het totale gebied gepresenteerd aan omwonenden.

Kindcentrum
Wethouder Toine Theunis: ‘Naast het HUIS van Roosendaal en de herontwikkeling van het klooster ontwikkelt OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) vernieuwbouwplannen van de Norbertus Gertrudis Mavo aan de Vincentiusstraat en hebben de Jeroen Bosch school (onderdeel KPO) en Kober Kinderopvang de ambitie hun samenwerking te intensiveren in een nieuw te ontwikkelen Kindcentrum. Deze ontwikkelingen en ambities worden optimaal op elkaar afgestemd om tot de beste invulling van het gebied te komen. Dit heeft geleid tot een eerste zogenaamde stedenbouwkundige studie.”

Duurzam

Het klooster Mariadal met zijn tuin ligt tussen het station en de binnenstad. Het beoogde effect is een duurzame ontwikkeling van het gebied Mariadal en zijn omgeving. Dit noemen we ‘Groot ariadal’. Het gebied wordt in het nieuwe plan toegankelijk voor iedereen. Dit is een meerwaarde voor de stad. De tuin wordt zichtbaar en beleefbaar. Aan de Kloosterstraat, op de plaats van basisschool Jeroen Bosch en kinderopvang Kober komen een nieuw Kindcentrum Jeroen Bosch en woningen. Rondom het nieuwe HUIS van Roosendaal is er eveneens ruimte voor woningbouw.

Dynamiek
De stedenbouwkundige studie is dinsdag 29 oktober gedeeld met omwonenden. Toine Theunis: “De gebiedsontwikkeling betekent veel voor de omwonenden, daarom vind ik hun betrokkenheid erg van belang. Een gebied dat jarenlang een zeer gesloten karakter heeft gehad, wordt opengesteld. Er worden woningen ontwikkeld en er komt meer dynamiek op deze plek in de stad.”

Uitwerking
De visie voor het gebied wordt verder ontwikkeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen, ideeën en opmerkingen van omwonenden. Het is de bedoeling om voor het einde van het jaar een uitgewerkte variant aan omwonenden te presenteren. Op basis van deze variant wordt een bestemmingsplan gemaakt. In het eerste kwartaal van 2020 start de procedure voor dit plan.

Plattegrond boven: Het gebied Groot Mariadal. Aan de onderkant het stadskantoor (links) en de Jeroen Bosch school (rechts). Bovenaan links de mavo, daarnaast het te verbouwen Mariadal, met middenin rechts de tuin, die een open karakter krijgt. Tussen de tuin en het stadskantoo – tegen die tijd HUIS van Roosendaal – is olaats voor woningen.