web analytics

Grondruil tussen gemeente en Van Gilse: nieuw stadsplein en veiligere Oostelijke Havendijk

De gemeente Roosendaal krijgt van kandijfabriek Van Gilse een stuk grond in bruikleen waarmee een stadsplein in de nieuwe wijk Stadsoevers kan worden gerealiseerd. In ruil daarvoor mag Van Gilse gebruik maken van het noordelijke deel van de Industriestraat. Daardoor hoeft het vrachtverkeer naar de fabriek niet langer via de Oostelijke Havendijk te rijden.

Oostelijke Havendijk wordt in 2018 wandel- en fietspromenade

De Oostelijke Havendijk wordt trouwens in 2018 omgetoverd tot een wandel- en fietspromenade. “Doordat er op dit moment veel studenten van het ROC Kellebeek over de Oostelijke Havendijk lopen en fietsen, is er met het laad- en losverkeer een onveilige verkeerssituatie ontstaan+, vindt de gemeente.

De directie van Van Gilse en de gemeente Roosendaal hebben de handen ineengeslagen voor een verkeersveilige oplossing die de bereikbaarheid van Van Gilse waarborgt en het fiets- en wandelverkeer op de Oostelijke Havendijk veiliger maakt. Om dit te verwezenlijken, wordt er een nieuwe route voor het verkeer van en naar de Van Gilse fabriek gecreëerd.

De route van en naar Van Gilse wordt verlegd naar het noordelijk deel van de Industriestraat. Het zuidelijke deel van de Industriestraat wordt in bruikleen gegeven aan de fabriek. “Dit betekent dat het bestemmingsverkeer voor Van Gilse in zijn geheel over de Industriestraat kan rijden en geen gebruik meer hoeft te maken van de Oostelijke Havendijk. Er mag niet harder gereden worden dan 30 km per uur, wat ervoor zorgt dat de vrachtwagens de geldende geluidsnorm niet overschrijden. De bewoners van de Industriestraat kunnen hier uiteraard ook nog steeds rijden”, aldus de gemeente.

Flinke verandering voor bewoners van de
Industriestraat

Door deze samenwerking is er een oplossing gekomen voor de verkeerssituatie die geen grootse investeringen met zich meebrengt. “De gemeente heeft gekozen voor deze tijdelijke oplossing omdat zij zich goed realiseert dat het voor de bewoners van de Industriestraat wel een flinke verandering is.

In de tussentijd worden er nieuwe mogelijkheden onderzocht waarbij het vrachtverkeer over een eigen, nieuwe weg kan rijden, maar deze plannen zijn nog niet concreet”, zegt de gemeente.

Voorlopig wordt het dus veiliger op de Oostelijke Havendijk en krijgt Stadsoevers er een plein bij, het Suikerplein. Hier wordt in de toekomst onder andere de kermis gehouden, zegt de gemeente nog.

Op 1 juni vindt de officiële overdracht van het perceel plaats door wethouder Toine Theunis en de directie van de Van Gilse Fabriek.