web analytics

Groenstrook aan Burgemeester Freijterslaan wordt aangepakt

Het compact stukje bos aan de Burgemeester Freijterslaan, pal naast Christiaan Liebau BV, wordt de komende weken samen met buurtbewoners opgeknapt. Het terrein is aangemerkt als ‘potentiële bouwlocatie’ en was geruime tijd – tot wanhoop van de buurt – in beeld als plek voor een ‘drugshostel’. “Het is in de loop der jaren overwoekerd geraakt. Er zijn nog geen concrete bouwplannen en daarom is besloten terrein op te knappen”, meldt de gemeente.

Er is er een plan gemaakt waarbij zoveel mogelijk groen en bomen behouden blijven. Zo worden alleen de slechte en dode bomen verwijderd. Onder andere de statige beuk, de plataan, verschillende eiken en het elzenbos blijven gespaard. De boomstammen van gekapte bomen worden hergebruikt als afscheiding van wandelpaden. “Verder halen we de huidige grondbegroeiing en overwoekeringen, die vooral bestaan uit bramenstruiken, weg. Zo krijgt het bos weer karakter, creëren we doorzicht en meer lichtinval”, aldus de gemeente.

Verder worden zogeheten wadi’s aangelegd. Dit zijn plekken waarin te veel regenwater tijdelijk wordt opgevangen. En tussen de bomen komen mooie open plekken met bloemen en planten, die weer insecten en vogels aantrekken.

Dit terrein hoorde vroeger bij de voormalige Landbouwwinterschool, waar leerlingen praktijkervaring in groenonderhoud opdeden.

Foto boven: Google streetview

llustratie: Gemeente Roosendal