web analytics

Groen, voetpaden en wegdek Chromietdijk wordt aangepakt

De gemeente gaat de komende maanden het groen, het wegdek, de parkeerplaatsen en de voetpaden van de Chromietdijk aanpakken. Begonnen wordt op maandag 19 november met het groen. Een week later verschijnen ook de mannen van de Krom Bestratingen in de straat. Begonnen wordt met de voetpaden. Naar verwachting is men daar eind van het jaar mee klaar. Daarna gaat men herbestraten. Dat kan tot eind februari duren.

Bij het groenonderhoud worden enkele bomen, struiken en planten die in slechte staat zijn, verwijderd. Op sommige plekken worden grasveldjes en plantvakken verlaagd, waardoor bij regen het teveel aan water op een goede manier kan wegvloeien. De gemeente verwacht dat de groenwerkzaamheden ongeveer vier weken duren. De plantvakken worden in het voorjaar van 2019 opnieuw ingericht.

Voetpaden en wegdek
Op maandag 26 november start aannemer de Krom Bestratingen met de werkzaamheden aan de voetpaden en het wegdek. De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van schades aan de voetpaden, de weg en de parkeerplaatsen. Bij huisnummers Chromietdijk 95 t/m 129 wordt het voetpad verlegd. Dit wordt gedaan om de bomen de ruimte te geven en er geen schade meer ontstaat door wortelopdruk. Daarnaast worden invalide-opritten aangebracht.

Verder wordt een aantal rioolputten verlaagd en worden er straatkolken (regenwaterputjes) geplaatst, zodat bij regen het water weer op een goede manier kan weglopen.

Foto boven: Google Streetview. Bij het onderhoud aan groen en wegdek worden ook enkele maatregelingen getroffen waardoor bij regenval het water beter kan weglopen.