web analytics

Groen licht voor project Kasteel van Wouw

Wat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal betreft, kan het project ‘Kasteel van Wouw’ door gaan. Het heeft besloten in te stemmen met het definitief ontwerp en de voor het project noodzakelijke grondaankopen/ruiling. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld het noodzakelijke krediet van € 1.324.688,- beschikbaar te stellen.

In het ontwerp worden de gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen hersteld en zichtbaar gemaakt. De gracht krijgt bovendien een dubbelfunctie als waterinfiltratie en
waterberging voor het tegengaan van klimaatoverlast. Tevens wordt er op en rondom het kasteel een natuurontwikkeling gerealiseerd.

‘Het geheel blijft toegankelijk voor bewoners van Wouw en andere recreanten, zodat er een fraaie combinatie ontstaat van cultuur, watermanagement, landschap, natuur en recreatie’, verzekeren B en W van Roosendaal.

Het project wordt naar verwachting gerealiseerd medio 2021 t/m eind 2021.

❯ Website Kasteel van Wouw
❯ Over Kasteel Wouw op website Brabants Erfgoed