web analytics

‘Gemotoriseerd verkeer’ verder aan banden in binnenstad Roosendaal

Fietsers, brom- en snorfietsers en bestel- en vrachtwagens die voor de bevoorrading in het centrumgebied van Roosendaal zorgen, gaan binnenkort het nodige merken van een aantal verkeersmaategelen die de gemeente gaat nemen voor de binnenstad. ‘Dat is nodig om de aantrekkelijkheid en beleving van de binnenstad te verbeteren’, zegt de gemeente.

Uitgangspunt is dat bewoners, winkelend publiek en terrasbezoekers dé hoofdgebruikers zijn van de binnenstad. Het langzame verkeer krijgt prioriteit en onnodig gemotoriseerd verkeer wordt zo veel mogelijk uit de binnenstad geweerd. De gedachte maatregelen zouden medio dit jaar allemaal van kracht moeten zijn in de ogen van burgemeester en wethouders.

Fietsers
‘Fietsers zijn vanzelfsprekend welkom in de binnenstad. Het is wel de bedoeling dat de fietsen worden gestald op daarvoor aangewezen plaatsen. Om die reden worden er extra fietsparkeerbeugels, zogenaamde fietsnietjes, geplaatst. Verder zijn er openbare fietsenstallingen beschikbaar’, aldus de gemeente.

Brom- en snorfietsen
Met behulp van camera’s en kentekenherkenning gaan binnenkort brom- en snorfietsers geweerd worden uit de Roosendaalse binnenstad. Uiteraard gaat het daarbij om brom- en snorfietsers die niets in de binnenstad te zoeken hebben. ‘Het gaat om een unieke proef, waarbij een camera met kentekenherkenning foto’s maakt van passerende brom- en snorfietsen. Deze foto’s worden vergeleken met de database van ontheffinghouders. Degenen die geen ontheffing hebben en dus in overtreding zijn, krijgen een bekeuring thuisgestuurd’, kondigt de gemeente aan.

Auto’s en vrachtverkeer
De Roosendaalse binnenstad is autoluw. Laden en lossen is toegestaan tussen 06.00 uur en 11.00 uur. Het toegangssysteem voor auto- vrachtverkeer wordt geregeld via zogenaamde pollers, verzinkbare palen die na vertoon van een geldig toegangspasje naar beneden zakken. ‘Dit systeem is bedoeld voor bewoners, ondernemers en leveranciers die in de binnenstad moeten zijn. Er blijken echter heel veel toegangspasjes in omloop te zijn. Op korte termijn wordt iedere toegangspas aan een kenteken gekoppeld. Daarbij wordt meteen bekeken of de ontheffing (nog) rechtsgeldig is en in stand moet blijven’.

Even wennen

‘Het zal even wennen zijn’, beseft de gemeente. ‘De houders van toegangspassen hebben in augustus jl. al een vooraankondiging gekregen over de nieuwe systematiek waarbij de toegangspassen aan een kenteken worden gekoppeld. Zodra alle maatregelen van kracht zijn, worden bewoners en ondernemers daarover persoonlijk geïnformeerd. Bij de toegangswegen worden bezoekers er dan tijdelijk op gewezen dat zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer in onze binnenstad willen’.

Foto: De fietser blijft in de ogen van het gemeentebestuur belangrijk voor de binnenstad. ‘Maar de fiets moet dan wel gestald worden op de daarvoor aangewezen plaatsen’. Daarmee worden de fietsenstallingen en de ‘nietjes’ op straat bedoeld. Maar wie richting binnenstad fietst op drukkere tijden, ervaart dat er op een aantal plekken te weinig van die nietjes zijn. Zoals hier bij de Hema. Daarom gat de gemeente meer ‘nietjes’ plaatsen.