web analytics

Gemeenten voor jeugdzorg 0-4 jaar in zee met Thuiszorg West-Brabant

De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht hebben donderdag 21 december een contract getekend voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (GZ) voor 0 tot 4-jarigen voor de periode 2018-2021. De huidige overeenkomst loopt aan het eind van dit jaar af.

De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de uitvoering van de JGZ van 0-18 jaar. De overeenkomst met Thuiszorg West-Brabant (TWB) regelt de uitvoering van deze taken voor de kinderen van 0-4 jaar.

De GGD West-Brabant voert voor deze gemeenten de JGZ voor de kinderen en jeugdigen van 4-18 jaar uit. Basis voor de overeenkomst is de visie “een nieuw basistakenpakket JGZ in West-Brabant” waarbij het uitgangspunt is dat alle kinderen van 0-18 jaar in alle gemeenten dezelfde basiszorg ontvangen. In het nieuwe pakket is meer aanvullende begeleiding en zorg mogelijk voor de kinderen die dat nodig hebben.

Looptijd

De overeenkomst gaat in op 1 januari aanstaande voor de duur van vier jaar en eindigt op 31 december 2021. De zes gemeenten hebben samen de mogelijkheid om de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. Deze verlenging vindt plaats in overleg tussen de zes gemeenten en de opdrachtnemer. De keuze voor een overeenkomst voor een periode van (de maximale) 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging, is gemaakt omdat het dienstverlening betreft waarbij een bepaalde continuïteit belangrijk is.

Continuïteit en kwaliteit
Wethouder Corné van Poppel van Roosendaal: ‘Het veilig stellen en waarborgen van de zorg voor kinderen van 0-4 jaar is voor de gemeente Roosendaal essentieel. Juist deze groep heeft belang bij continuïteit. TWB is dé partij die deze zorg op de juiste manier kan verlenen”.

Plustaken
De zes gemeenten nemen in ieder geval het basistakenpakket van TWB af (voor meer informatie hierover www.twb.nl). Daarnaast neemt de gemeente Roosendaal nog een aantal plustaken bij TWB af zoals vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) – toeleiding en observaties; video-hometraining; praktische thuisbegeleiding en voorzorg.

Foto: Wethouder Corné van Poppel van Roosendaal (rechts) bij de ondergtekening met TWB