web analytics

Gemeentebestuur neemt maatregelen vanwege nieuwe ontwikkelingen rondom biomineralenfabriek

De gemeenteraad heeft donderdag 11 oktober een voorbereidingsbesluit genomen voor de locatie Potendreef 2 in Roosendaal. Met dit voorbereidingsbesluit kan de gemeente Roosendaal mogelijk ongewenste ontwikkelingen rond de vestiging van een mestverwerkingsbedrijf, ook wel biomineralenfabriek genoemd, tegengaan.

Het college van burgemeester en wethouders constateerde nieuwe ontwikkelingen en stelde de gemeenteraad voor om maatregelen te nemen. De gemeente krijgt door het voorbereidingsbesluit meer invloed en regie op eventuele ongewenste ontwikkelingen op desbetreffende locatie.

Toine Theunis, wethouder Ruimtelijke Ordening: ‘Als we nieuwe ontwikkelingen horen, spelen we daar direct op in. Zodat we ook aan zet zijn. We willen niet toekijken, maar handelen. Dat vinden we belangrijk, omdat het tenslotte om ons grondgebied en onze inwoners gaat.”

‘Met het voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Tevens legt het gemeentebestuur direct een verbod op gebruik van de gronden van Suez, Potendreef 2, ten behoeve van een mestverwerkingsbedrijf. Op deze locatie mag ook het gebruik van bestaande bouwwerken niet gewijzigd worden voor de komst van een mestverwerkingsbedrijf. Dit is overigens een andere locatie dan waarvoor oorspronkelijk een vergunning was aangevraagd’, zegt de gemeente in een persbericht.

‘Dit voorbereidingsbesluit betekent niet dat er geen biomineralenfabriek komt. Het genomen voorbereidingsbesluit verandert niets aan de reeds verleende omgevingsvergunning voor een biomineralenfabriek aan de overzijde van de locatie Potendreef 2. Deze kwestie ligt bij de Raad van State’, aldus de gemeente.

Zie ook:
❯ Roosendaalse raad ook tegen nieuwe plan voor Biomineralenfabriek (BN DeStem 12-10-2018
❯ Nieuw plan voor Biomineralenfabriek: zonder uitstoot van kwalijke gassen (BN DeStem 11-10-2018)