web analytics

Gemeente tijdens verbouwing Stadskantoor naar Mariadal

De gemeente Roosendaal koopt het klooster Mariadal van de provincie Noord-Brabant. Tijdelijk wordt daar – tijdens de grootscheepse verbouwing van het Stadskantoor, de gemeentelijke organisatie in ondergebracht en daarna (in 1921) wordt het complex overgenomen door BVR, zoals al de bedoeling was. In 2017 was daar met provincie en gemeente al een verkoopovereenkomst over getekend.

Niet alleen Mariadal, maar het hele gebied wordt herontwikkeld, want ook in de omgeving nog meer plannen in ontwikkeling.

Win-win
Wethouder Toine Theunis (onder andere Ruimtelijke ordening) spreekt van een unieke win-win-situatie. “Rondom Mariadal speelt meer dan alleen de herontwikkeling van het klooster en de renovatie van het stadskantoor tot het HUIS van Roosendaal. Ook op het gebied van onderwijs (OMO en KPO) bestaan er (ver)nieuwbouwplannen voor het gebied. Alle partijen hebben dezelfde ambitie. Door gezamenlijk op te trekken, komen we straks tot een Groot Mariadal, dat de schakel vormt tussen het station en de binnenstad.”

Wonen en zorg
In 2017 heeft de Provincie Noord-Brabant, eigenaar van het klooster, een verkoopcontract gesloten met BVR Groep uit Roosendaal voor de herontwikkeling van Mariadal. In het klooster wordt een mix van wonen en zorg gerealiseerd. In de kapel worden culturele en maatschappelijke functies gecombineerd met horeca. In de binnentuin komt een proeftuin voor innovaties op gebied van energietransitie en duurzaamheid.

Voordat het pand kan worden overgedragen aan BVR, moet eerst de bestemmingsplanprocedure zijn afgerond. Tijdens deze procedure kan de gemeente het klooster gebruiken als tijdelijke gemeentekantoor. De provincie draagt het eigendom over aan de gemeente en stapt daarmee uit de herontwikkeling van het complex. De gemeente neemt de door de provincie met BVR gesloten overeenkomst over de verkoop over, het verkoopbedrijf blijft ongewijzigd.

Onderwijs
OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) ontwikkelt vernieuwbouwplannen van de Norbertus Gertrudis Mavo aan de Vincentiusstraat en de Jeroen Bosch school (onderdeel KPO) en Kober Kinderopvang hebben de ambitie hun samenwerking uit te breiden in een nieuw te ontwikkelen Integraal Speel Leer Centrum. Hiermee willen de partijen de openbare functies toekomstbestendig maken en intensiever samenwerken.

Om deze ontwikkelingen en ambities optimaal op elkaar af te stemmen, hebben de bij het gebied betrokken partijen overleg gevoerd. Zij zien kansen en een meerwaarde in een integrale duurzame gebiedsontwikkeling van het gebied “Groot Mariadal”. Zij hebben daarom besloten om de haalbaarheid van deze gezamenlijke ambitie verder te onderzoeken. Dit is vastgelegd in een overeenkomst. Met het uitvoeren van dit haalbaarheidsonderzoek wordt duidelijk of deze ambitie realiseerbaar is en onder welke voorwaarden.

HUIS van Roosendaal
In december 2018 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het HUIS van Roosendaal. Hiermee wordt het huidige stadskantoor op een duurzame en verantwoorde manier omgevormd tot een open en gastvrij HUIS van de stad en de dorpen. De planvoorbereiding om te komen tot dit nieuwe HUIS is gestart. Cees Lok (o.a wethouder HUIS van Roosendaal) “De kogel is door de kerk! Met de koop van het klooster kunnen we nog dit jaar verhuizen en kan de renovatie van het stadskantoor volgens planning doorgaan.”

Illustratie: Google Maps