web analytics

Gemeente Roosendaal (verder) in gesprek met mantelzorgers

De gemeente Roosendaal gaat het gesprek aan met mantelzorgers. Waar mogelijk in groepjes, maar ook wandelend en digitaal. Dat zegt wethouder Klaar Koenraad in een reactie over een enquete onder mantelzorgers. “Bijna 800 inwoners deden mee aan de enquête en bijna negentig mantelzorgers willen met ons ingesprek over dit thema. Dit laat zien dat het onderwerp mantelzorg enorm leeft,” aldus de wethouder. De uitnodigingen voor de gesprekken worden de komende weken verstuurd.

‘Mantelzorgers zijn onmisbaar. Door hun inzet kunnen meer mensen zelf de regie op hun leven houden. Het zorgen voor een familielid, vriend, bekende of buur is echter vaak langdurig en intensief. Goede ondersteuning en waardering van mantelzorgers is dan ook van groot belang. Dat is nóg meer het geval door de gevolgen van COVID-19. Om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen werkt de gemeente aan een actieplan. Samen me partners en mantelzorgers’, aldus de gemeente.

Actieplan

‘Het voornaamste doel van het Actieplan Mantelzorg is, dat de punten waar we mee aan de slag gaan, aansluiten bij de leefwereld en de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. Daarom is er intensief contact met de mantelzorgers. Maar ook met partners in het netwerk rondom mantelzorgers. Door mantelzorg vanuit diverse invalshoeken te benaderen, krijgen we de behoeften, kansen en rioriteiten het best in beeld’, zegt wethouder Klaar Koenraad.

Aandacht voor Mantelzorgers
– Zo zijn er digitale en telefonische interviews gehouden. De input uit deze gesprekken is gebruikt voor verdiepende gesprekken met mantelzorgers. Met een selecte groep mantelzorgers vonden 1-op-1 digitaal of telefonisch gesprekken plaats.
– De opbrengst van deze gesprekken vormde de input voor een nieuwe ronde gesprekken met partners Die gesprekken, zes tot nu toe, zijn in mei en juni wandelend gevoerd. Het aandragen van oplossingen en ideeën stond daarbij centraal.
– Als laatste stap komen de mantelzorgers weer in beeld. Eind mei is onder 3800 respondenten (1300 mantelzorgers en 2500 leden van het DigiPanel) een online enquête verspreid, met vragen over de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en de gevolgen van de Corona-maatregelen op de mantelzorg. Bijna 800 inwoners vulden de vragenlijst in, een respons van 21%. Daarvan willen 88 mantelzorgers deelnemen aan inhoudelijke gesprekken.
– In september wordt een afsluitende expositie georganiseerd waar de actiepunten centraal staan. Samen met iedereen die input heeft gegeven voor het actieplan worden dan de belangrijkste actiepunten gekozen.

Beste kant

Wethouder Klaar Koenraad tot slot: ‘De Roosendaalse gemeenschap laat zich van haar beste kant zien. Veel dank aan iedereen die al mee heeft gedaan, waardoor er heel waardevolle input boven tafel is gekomen. Samen zetten we iets goeds neer waar we de komende jaren op voort kunnen bouwen.’

Wanneer: zondag 12 juli 2020 @ 09:30
Waar: Natuurpoort Wouwse Plantage, Schouwenbaan

Landgoedwandeling Een wandeling door het landgoed Wouwse Plantage en het Plantage Centrum waarbij wetenswaardigheden over de gebouwen en de historie