web analytics

Gemeente Roosendaal: ‘Nieuwe bios aan Nieuwstraat mag’

De plannen voor een nieuwe bioscoop aan de Nieuwstraat in Roosendaal krijgen steeds meer gestalte. Het bouwterrein aan de Nieuwstraat, waar vroeger het politiebeau stond, is recent door de gemeente Roosendaal verkocht aan de exploitant die de biosvoop wil verwezenlijken. ‘Het wachten is nu op de vergunningaanvraag en de daaropvolgende procedure’, aldus de gemeente.

Al enkele jaren bestaan er ideeën voor de realisatie van een bioscoop op het braakliggende stuk grond in de Nieuwstraat. Het gaat om het kale terrein dat ligt tussen het politiebureau en de parkeergarage van winkelcentrum De Biggelaar, tegenover schouwburg De Kring.

Met woning
De huidige exploitant van de City bioscoop, C. Lambregts, heeft onlangs het bewuste stuk grond van de gemeente Roosendaal gekocht. Hij is van plan om zijn bedrijfsactiviteiten van de Brugstraat te verplaatsen naar de Nieuwstraat. Het ontwerp van de nieuwe bioscoop/annex woning is door de gemeente getoetst aan het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad. De conclusie is dat het ontwerp binnen het bestemmingsplan past en dat er een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Als de bioscoop er daadwerkelijk komt, moet ook de bestaande infrastructuur in de Nieuwstraat onder de loep genomen worden. De gemeente Roosendaal onderkent dit. Naar verwachting wordt de inrichting van de weg en de verkeersafwikkeling aangepast, waar dat nodig is.

Informatieavond
De exploitant organiseert volgende week een informatieavond voor de omwonenden van de locatie in de Nieuwstraat. Hij licht daarbij zijn plannen over de nieuwe bioscoop nader toe. De bijeenkomst vindt plaats op 14 maart om 19.30 uur in de City-bioscoop aan de Brugstraat. Een ambtenaar van de gemeente Roosendaal sluit bij deze avond aan, om vragen te beantwoorden die specifiek voor de gemeente bedoeld zijn.

Foto boven: Impressie van een nieuwe bioscoop aan de Nieuwstraat.