web analytics

Gemeente Roosendaal investeert miljoenen in ‘samenleving’

 De gemeente Roosendaal heeft in haar kadernota aangegeven dat ze flink gaat investeren in de Roosendaalse samenleving. Er zijn miljoenen beschikbaar vanwege overschotten uit de begroting 2017 en voordelen op de algemene uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt.

Voor 2018 gaat het om € 5,9 miljoen en dat loopt op tot € 9 miljoen in 2021. “Een deel van deze middelen is reeds door de gemeenteraadraad ingevuld en ondanks twee tegenvallers bij de WVS en de bijstand is een groot deel van dit overschot nog inzetbaar”, aldus de gemeengte.

Na de bijstelling op basis van de autonome ontwikkelingen en eerdere besluiten blijft er geld beschikbaar om nieuwe voorstellen te doen. In de Kadernota wordt voorgesteld om de nieuwe voorstellen te verwerken in de Programmabegroting 2018. Zo zal er voor Sport (verduurzaming en innovatie in sportaccommodaties en de ontwikkeling van de Wielerexperience) jaarlijks € 280.000 uitgetrokken worden en de Bijzondere Bijstand krijgt jaarlijks € 245.000 euro extra. Het parkeren wordt goedkoper: de afrekentijdseenheid wordt verlaagd naar 20 minuten (omzetverlies € 140.000) en er wordt € 500.000 uitgetrokken om de wijk- en buurthuizen te verduurzamen.

Burgerakkoord
De eerste uitkomsten van het Burgerakkoord laten zien dat de inwoners blijvend aandacht vragen voor de thema’s Veiligheid, Groen en Zorg. Het college voelt zich daarmee gesteund bij de investeringen in deze Kadernota. Voor deze thema’s worden structureel de volgende bedragen uitgetrokken: Veiligheid € 450.000, Groen € 1,2 miljoen en Zorg € 220.000.

De Kadernota sluit met een fors positief resultaat. Dit betekent dat er voor de komende jaren nog een fors deel van het overschot overblijft. “Niet alle beschikbare middelen zijn ingezet voor nieuwe voorstellen. Deze buffer wordt aangehouden vanwege mogelijke tegenvallers en onzekerheden, die een grote financiële impact zouden kunnen hebben. Deze onzekerheden betreffen vooral de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Ook is, vanwege het ontbreken van een nieuw kabinet, nog niet duidelijk welke prioriteiten vanuit het Rijk gesteld gaan worden en wat dit financieel betekent”, zo licht de gemeente toe.