web analytics

Gemeente: ‘Mooie rapportcijfers over hulp in huishouding’

‘Cliënten die hulp bij het huishouden (HBH+) krijgen zijn over het algemeen tevreden. Ze beoordelen de ondersteuning met een rapportcijfer 7.15. De technische kwaliteit en de cliënttevredenheid is mooi in balans.’ Dat concludeert de gemeente Roosendaal uit het onderzoek dat bureau Key-Quality in opdracht van de gemeente instelde naar de tevredenheid (beleving) en de technische kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening onder de cliënten die vallen onder de Hulp bij de Huishouding Plus (HBH+).

Rapportcijfers
‘De technische kwaliteit scoort een rapportcijfer 9, de tevredenheid van de cliënten wordt door de respondenten beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer 7,15. Deze tevredenheid gaat over de organisatie Wegwijs, de organisatie van de thuishulpaanbieder, de dienstverlening van de thuishulp en de beleving van schoonmaak van de woning’, aldus de gemeente.

Op de goede weg
Wethouder Inge Raaijmakers zegt in een reactie: “Ik ben heel blij met deze mooie rapportcijfers. Daar kunnen we iets mee. Mijn complimenten gaan naar de kanjers die zich inzetten voor goede en op maat toegesneden hulp bij de huishouding in Roosendaal. We zijn met elkaar op de goede weg!”

Drie contracten
Het houden van een onafhankelijk kwaliteitsonderzoek was één van de actiepunten uit het bemiddelingstraject HBH+. In het bemiddelingstraject zitten alle betrokken partijen om de tafel om samen te bespreken op welke punten de organisatie van de HBH+ in de gemeente Roosendaal kan worden verbeterd.

Roosendaal sloot in 2017 binnen de WMO met drie zorgaanbieders: TBW, Axxicom en Groenhuysen resultaatgerichte contracten af voor de uitvoering van HBH+.

Respons 52%
Het onderzoek vond plaats in februari 2019. Er werden 600 cliënten benaderd met de vraag om mee te doen aan dit onderzoek. In totaal deden er 309 cliënten mee, wat neer komt op een respons van 52%. Het onderzoek bestond enerzijds uit een cliënttevredenheidsonderzoek in combinatie met het uitvoeren van een technische schoonmaakcontrole. De deelnemende cliënten zijn thuis bezocht, waarbij zij van tevoren niet wisten wanneer de inspecteur zou komen. Naast het cliëntenonderzoek hebben er interviews plaatsgevonden onder de medewerkers van de zorgaanbieders TWB en Axxicom en WMO-professionals van Wegwijs.

Verbeterpunten
‘De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels op hoofdlijnen besproken met Wegwijs, de Zorgaanbieders en andere partners. Er vinden nog toelichtende gesprekken plaats. Daar waar kan, worden verbeterpunten doorgevoerd’, laat de gemeente weten.