web analytics

Gemeente: ‘Maak tikken Saverpas voor eind juli op’

De gemeenten Roosendaal en Halderberge hebben hun inwoners het advies gegeven de tikken op hun Saverpas voor de milieustraat van Saver op te maken en zeker geen nieuwe tikken bij te kopen als dat voor eind juli niet nodig is. Dat heeft te maken met de sluiting van de huidige Milieustraat op Borchwerf en de opening van een nieuw Grondstoffencentrum, waar andere regels gelden dan nu bij de Milieustraat.

Per kilo betalen
Bij dat nieuwe Grondstoffencentrum, dat aan de Wortelsteeke in aanbouw is, kan restafval niet meer met tikken op de Saverpas worden betaald. Nu kunnen inwoners een afgesproken aantal keren ‘gratis’ restafval komen brengen (in Roosendaal vier keer), straks bestaat dat systeem niet meer. Daar kunnen (gescheiden) afvalstromen gratis worden ingeleverd, behalve (grof) restafval en dakleer. Dat moet altijd per keer per kilo betaald worden met pinpas.

Geen geld terug
De gemeenten waarschuwen dat voor niet-gebruikte tikken geen geld wordt teruggegeven. ‘Dat gebeurde eerder ook niegt aan het einde van een kalenderjaar. Wie wil weten hoeveel er tikken er nog op hun Saverpas staan, kan dat checken op de website www.saver.nl’

Een andere Milieustraat was nodig omdat de huidige uit zijn jasje is gegroeid. ‘Er was geen ruimte meer om nog meer afvalstromen te scheiden. En dat is iets dat we graag willen, omdat het beter scheiden zorgt voor meer hergebruik. Daarnaast zorgt het voor veel minder restafval, dat verbrand hoeft te worden’, aldus de gemeente.

Begin augustus
Het nieuwe Grondstoffencentrum gaat begin augustus open. Aanvankelijk was het bedoeling dat dit eerder zou gebeuren, maar de bouw van het nieuwe grondstoffencentrum liep vertraging op, omdat Saver pas met de aanleg wilde beginnen als de verkoop het terrein van de huidige Milieustraat rond zou zijn. De bedoeling is dat er een distributiecentrum gebouwd wordt.

Kijk voor de openingstijden van de huidige Milieustraat (aan Rietschotten 7) op
❯ Website Saver.nl

Gemeente over ‘restafval’
Naar aanleiding van de nodige vragen via de Facebookpagina van de gemeente, licht de gemeente Roosendaal toe over wat restafval is:
 
‘Bij het nieuwe grondstoffencentrum kunnen straks meerdere afvalstromen gratis ingeleverd worden. Denk hierbij aan tuinafval, klein chemisch afval, (harde) kunststoffen, hout en puin. Voor banden van motoren, scooters en fietsen, dakleer en grof restafval wordt wel een vergoeding gerekend. Grof restafval is afval dat dermate gemengd en vervuild is, dat het niet gescheiden kan worden, zoals een kapotte bank of stoelen. Een bank bestaat bijvoorbeeld uit metaal, hout, textiel en schuimrubber. Door middel van twee weegbruggen, die bij binnenkomst en uitrijden wegen, wordt het aantal kilo’s berekend dat in rekening wordt gebracht’.

❯ Kijk hier voor reacties (op onze Facebookpagina)