web analytics

Gemeente en politie schonen ‘verrommeld’ Majoppeveld-Noord op

Toezichthouders van de gemeente Roosendaal hebben donderdag 1 oktober samen met de politie schoon schip gemaakt op industrieterrein Majoppeveld-Noord. Ze kwamen in actie na de nodige klachten over verrommeling van en overlast op het industrieterrein. Er werden onder andere autowrakken opgeruimd, een eind gemaakt aan illegale bewoning en opgetreden tegen milieu-overtredingen. Het wed uiteindelijk een hele waslijst.

Waslijst
– Vier voertuigen verwijderd die op de openbare weg stonden zonder kentekenplaten.
– Een langdurig gestalde aanhangwagen verwijderd van de openbare weg.
– Een volle aanhangwagen vol zwerfafval aangetroffen en afgevoerd.
– Illegale bewoning in twee bedrijfspanden. Dit levert een overtreding van het bestemmingsplan op omdat in deze panden niet mag worden gewoond.
– Drie overtredingen van het Bouwbesluit. Hier waren veiligheidsvoorzieningen niet orde en geen verplichte brandblussers aanwezig.
– Diverse milieuovertredingen. Het ging hier onder andere om de wijze van opslag van gevaarlijk afval, zoals olie lekkende motorblokken en accu’s die niet in lekbakken waren opgeslagen.
– Een bedrijfswoning die in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
– Zes bedrijven kregen een waarschuwing omdat er auto’s (voor verkoop of reparatie) op de openbareweg sto nden waarvan de kentekens geschorst waren of de APK was verlopen.
– Diverse voertuigen zijn bekeurd die op de stoep geparkeerd stonden.

Complimenten

‘Vanzelfsprekend krijgen de ondernemers die in overtreding zijn de opdracht om hun zaakjes op orde te brengen. In een aantal gevallen is daarbij al een proces-verbaal opgemaakt’, aldus de gemeente, die hieraan toevoegt dat het opvallend was dat andere ondernemers de agenten en toezichthouders complimenteerden met de actie. ‘Het werd daarbij duidelijk dat de rotzooi en de overlast bij hen een doorn in het oog waren. Ze spraken hun waardering uit voor de ‘opschoning’ van hun industrieterrein’, benadrukt de gemeente.

Majoppeveld-Noord is het gebied rond de Zwaanhoefstraat, Schotsbossenstraat, Vlekkestraat, Leemstraat, Schuurakker.