web analytics

Gemeente betaalt 100 euro mee aan straat- of buurtactiviteit

Straten en buurten die iets leuks bedenken voor hun straat of wijk krijgen een helpend handje van de gemeente Roosendaal. Initiatieven die bijdragen aan samenhang en verbondenheid komen in aanmerking voor honderd euro ondersteuning. De vouchers worden uitgegeven via welzijnsorganisatie WijZijn Traverse.

Tijdens de meivakantie bestond de mogelijkheid al om een voucher van € 100,- aan te vragen. Deze voucher was bedoeld om de betrokkenheid en sfeer in de straat of wijk te stimuleren en te verbeteren, juist tijdens de coronamaatregelen. Verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers zet dit initiatief de komende zomermaanden door.

Niet voor straatbarbecue
In de coronatijd was er extra behoefte aan samenhang en verbinding met elkaar en zorg voor elkaar. Zo werden er spontaan straatbingo’s, stoepkrijtwedstrijden, spelletjes- en knutselmomenten met elkaar verzonnen. Op de Bandeliersberg in Roosendaal kwamen insectenhotels, gemaakt door de buurt. En in Wouw ging men samen vogelhuisjes maken en bloempotten verven. En dat alles gebeurde binnen de geldende coronaregels. Per initiatief was er een gemeentelijke bijdrage van € 100 euro beschikbaar. Het geld was niet bedoeld voor een straatbarbecue of buurtborrel, maar kon ingezet worden om materialen te kopen of bijvoorbeeld om een springkussen te huren.

Leuker en veiliger
Wethouder Inge Raaijmakers: “Het is mooi om te zien dat mensen in een wijk of een buurt samen iets organiseren in coronatijd. Je leert elkaar dan beter en op een andere manier kennen. Straten en buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Dat willen we als gemeente graag stimuleren, zeker met de versoepeling van de coronamaatregelen en allerlei zomeractiviteiten in het vooruitzicht”.

Aanvraag voucher

Aan het opbouwwerk en jongerenwerk van WijZijn Traverse is gevraagd om initiatieven actief te stimuleren. Zij beoordelen of de ideeën voldoen aan de spelregels en verzorgen de coördinatie. Natuurlijk moeten de activiteiten uitvoerbaar zijn binnen de geldende corona-richtlijnen.

Wie een goed idee heeft en zo’n voucher voor zijn/haar straat- of buurtactiviteit wil aanvragen, kan contact opnemen met WijZijn Traversegroep via 0164 237056 of via info@wijzijntraversegroep.nl