web analytics

‘Geen goed gevoel’ bij VLP over uitvoering corona-steun aan clubs

De raadsleden Wilbert Brouwers en Eric de Regt willen namens de raadsfractie VLP Roosendaal weten waarom de ene vereniging/stichting in Roosendaal wel en waarom de andere geen gemeentelijke coronasteun krijgt. Aanleiding voor hun vragen is een afgewezen verzoek van de Stichting Carnaval Nispen. De fractie houdt over het beleid op dit punt geen goed gevoel over.

Verplichtingen
‘Lokale Culture verenigingen, waaronder “Stichting Carnaval Nispen”, zijn verplichtingen aangegaan en hebben deze kosten dan ook moeten betalen. Gezien de extra kosten die zij hebben moeten maken, zoals de opstart van een nieuw protocol (kleding) en gemaakte kosten voor het maken van veldtekens, is het uitermate wrang dat zij niet financieel gecompenseerd worden nu ze vele inkomsten dit jaar mislopen vanwege het niet doorgaan van festiviteiten’, zeggen de raadsleden.

Bijdrage Rijk

Die stellen dat vanuit het Rijk juist extra middelen beschikbaar gesteld zijn voor Lokale Culture Voorzieningen, zoals bhet college ook zelf al aangaf in de infografic “financiële compensatie corona”, tijdens de behandeling van de Najaarsbrief 2020.

Half miljoen
Daarnaast constateren de raadsleden dat diverse sportverenigingen en culturele stichtingen wel coronasteun ontvangen, terwijl ook zij structureel gesteund worden door de gemeente Roosendaal. ‘Vanuit het Rijk heeft de gemeente Roosendaal inmiddels, volgens onze informatie, al ruim een half miljoen euro ontvangen voor culturele subsidies. Het geeft de fractie van de VLP geen goed gevoel dat ontvangen rijkssubsidies voor lokale culturele zaken worden ingezet ter dekking van de begroting, terwijl kleine lokale culturele verenigingen bedreigd worden in hun voortbestaan’.

De vragen van de raadsfractie:

1. Klopt onze informatie dat de aanvraag voor coronasteun van Stichting Carnaval Nispen is afgewezen?
2. Zijn er nog meer culturele verenigingen die coronasteun hebben aangevraagd en ook een afwijzing hebben ontvangen? (Graag een overzicht van deze verenigingen met aangevraagd bedrag voor coronasteun)
3. Waarom krijgt de ene vereniging/stichting wel coronasteun terwijl zij structurele ondersteuning van de gemeente ontvangt en de andere niet? Lijkt dit, zeker voor een buitenstaander, niet op willekeur?
4. Bent u bereid om de gevraagde coronasteun aan de Stichting Carnaval Nispen alsnog te vergoeden, almede ook mogelijke andere afwijzingen te heroverwegen?