web analytics

Geen gasaanluitingen in ’t Zand en de Bulkstraat

Bij de nieuwe woningen aan ’t Zand in Roosendaal en de Bulstraat in Wouw komen geen gasaansluitingen. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. ‘Alle benodigde energie om te wonen moet op eigen kavel worden opgewekt’, is daarbij het uitgangspunt.

In ’t Zand komen circa 45 particuliere kavels beschikbaar. Per vierkante meter kosten die 350 euro (excl btw) zo is het voorstel van het college.

Dat er geen gasaanluitingen komen in ’t Zand en de Bulkstraat, komt doordat het college nadrukkelijk wenst in te zetten op een duurzame woningbouwontwikkeling. ‘Dit mede in het licht van het amendement van de gemeenteraad om energieneutrale woningen te bouwen. De aanleg van gas is niet passend bij deze ambitie’, aldus het college.

Het college zal de particuliere bouwers met behulp van een deskundigenbureau adviseren hoe zij hun woning op een goede manier energieneutraal kunnen vormgeven. ‘Naast het energieverbruik van alle vaste installaties in de woning is het de keuze om daartoe ook het energiegebruik van alle huishoudelijk apparaten te rekenen. Kort gezegd: nul op de meter is de ambitie voor ’t Zand en de Bulkstraat’, aldus B en W.

Voor t Zand is de huidige welstandsnota overigens ‘niet passend’, zo vindt het college. Derhalve is het wenselijk voor ’t Zand deze aan te passen. ‘Er wordt een beperkt aantal welstandscriteria vastgesteld om zo nodig te kunnen sturen op de gewenste hoge kwaliteit. De kwaliteit van de wijk wordt bovenal bepaald door de natuurlijke omgeving, de openbare ruimte en de wijze van verkaveling’

’t Zand wordt een groen woongebied, waarin de kwaliteit vooral wordt bepaald door de natuurlijke omgeving, de inrichting van de openbare ruimte en de wijze van verkavelen. Er is ruimte voor ongeveer 45 vrijstaande en twee-onder- één-kapwoningen. In de Bulkstraat mogen kopers zelf meedenken over de verkaveling en de inrichting van het openbare gebied. Het programma bestaat uit 8.000 m2 aan woon- werkkavels en 12.000 m2 aan woonkavels. De verwachting is dat na de zomer de verkoop voor beide plannen van start kan.